Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Zbirka knjiga i periodike

Voditelj: Tamara Mataija, kustosica

Zbirka Knjiga i periodike sadrži 1173 predmeta – knjiga, udžbenika i periodičnih izdanja. U skladu s poslanjem Muzeja, Zbirka okuplja rijetka, vrijedna i stara izdanja, izdanja tiskana u lokalnim tiskarama ili tematski vezana uz područje djelovanja Muzeja (PGŽ), djela lokalnih pisaca, lokalna periodična izdanja, lokalne turističke vodiče i udžbenike.
Stara izdanja trenutno predstavlja četrdesetak naslova, tiskanih u 16., 17. i 18. st. U rijetka izdanja ubrajaju se knjige kao što su Riegerov prikaz obale iz 1893. ili A Fiumei kikoto knjiga o Riječkoj luci na mađarskom tiskana 1842. u Budimpešti. Lokalna izdanja podrazumijevaju knjige tiskane u riječkim (obitelj Karletzky, Emidio Mohovich) i sušačkim (Primorska tiskara) tiskarama, a svjedoče o lokalnoj tiskarskoj i izdavačkoj aktivnosti. Zbirka uključuje izdanja tematski vezana uz područje djelovanja Muzeja kao primjerice publikacije lokalnih obrtnika, trgovaca, značajnih poduzeća ili drugih lokalnih udruga. Mogu biti tiskane kao periodika ili kao reklamne brošure. Lokalni turistički vodiči prikupljeni u zbirci, tiskani na raznim jezicima ovisno o ciljanom turističkom tržištu, govore o značaju i razvoju turizma na području Primorsko-goranske županije. Lokalni dnevni tisak svjedoči o dnevnim političkim previranjima, a posebno je zanimljiv i zbog etničke strukture stanovništva na prijelazu 19/20. st. kada su u Rijeci izlazile novine na pet jezika. Lokalne periodične publikacije koje su izlazile tjedno, mjesečno ili povremeno, a tiskane su u Rijeci ili su tematski vezane uz područje PGŽ također se prikupljaju u zbirci, kao i periodične publikacije za školski uzrast kao što su Galeb koji je izlazio od 60-tih godina ili njegov pandan na talijanskom jeziku Il pioniere. Posebnu cjelinu unutar zbirke čini udžbenici koji su se koristili u riječkim i sušačkim školama.
Vidljive fizičke komponente knjige kao što su vrsta papira, način tiska, oblik slova, uvez, dekoracija korica i sl. prenose niz novih informacija (npr. okolnosti tiskanja, vlasnici knjige, način korištenja) koje nadilaze sam sadržaj, i time dokumentiraju određeni vremenski period u smislu tehnoloških dostignuća, postojanje tiskara, opće društveno-političke situacije, ekonomskog razvitka, razine obrazovanja stanovništva i sl. Knjiga je u muzejskom kontekstu dokument vremena kao i drugi muzejski predmeti, te time i prenositelj niza informacija iz prošlosti koje pridonose njezinom cjelovitijem sagledavanju.
Predmeti se čuvaju u čuvaonici knjižne građe zaštićeni bezkiselinskim materijalima u kontroliranim mikroklimatskim uvjetima. U smislu zaštite postupno se provodi digitalizacija kako bi se omogućilo korištenje i dostupnost širokom krugu korisnika.

Skip to content