Tragovi vremena

Tematsko-kronološki postav prikazuje materijalne ostatke od prapovijesti, preko starog i srednjeg, do novog vijeka.

Izloženi arheološki nalazi s okolnih lokaliteta prate kontinuitet života od prvih stanovnika našeg područja. Mnogobrojni prapovijesni i antički nalazi govore o svakodnevnom životu, trgovini, proizvodnji, navikama, sukobima… te odnosu prema dominantnim čimbenicima svoga vremena.

Iznimno vrijedni nalazi s ranosrednjovjekovnih arheoloških lokaliteta svjedoče o doseljavanju Hrvata, njihovoj integraciji, pokrštavanju, pogrebnim običajima.

Dokumenti, uporabni predmeti, umjetnine, popraćeni iscrpnim legendama, govore o svim aspektima života stanovnika ovoga područja do konca 18. stoljeća. Mnogobrojni vrijedni izloženi predmeti svjedoče o visokoj kulturi stanovanja i istančanu ukusu za umjetnost.

 

360° šetnja:

Skip to content