PerPeTuUm aGile

Naziv projekta:
Povijest, Povijest umjetnosti, Talijanksi, Germanistika – razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse (PerPeTuUm aGile)

Oznaka projekta:
UP.03.1.1.04.0053

Trajanje projekta:
Razdoblje provedbe Projekta započelo je potpisivanjem ugovora vodećeg partnera s Ministarstvo znanosti i obrazovanja 9. ožujka 2020., a predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci. Međutim, radi nepovoljne situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 poremećena je dinamika provedbe aktivnosti na samom početku njegove provedbe.
Uslijed tih nepovoljnih okolnosti vodeći partner zatražio je produljenjem provedbe projekta za 12 mjeseci.

Ciljevi projekta su:
Ciljevi projekta su unapređivanje postojećih i razvijanje novih modela provedbe stručne prakse studenata Filozofskog fakulteta kroz osmišljavanje ishoda učenja, te sama organizaciujai provedbu stručne prakse studenata.
Ciljne skupine uključuju studente svih godina, nastavno i nenastavno osoblje, vodećeg partnera, kao i sve partnerske organizacije.

Vodeći partner:
Sveučilište u Rijeci, Filozofski faklutet u Rijeci, Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka, OIB 7050505759

Partneri na projektu:
Partnerstvo na Projektu podrazumijeva da će svi partneri na projektu sudjelovati u osmišljavanju unapređivanja stručne prakse u okviru studijskih programa Fakulteta (ishodi učenja, opis kolegija i dr.) te da će jedan ili više njihovih djelatnika biti mentori studentima tijekom provedbe Projekta.
Muzej u sklopu Projekta nema financijskih obveza, ali će sudjelovati u unapređenju studijskih programa, osigurati djelatnike/mentore i pružiti stručnu mentorsku podršku studentima u okviru svoje djelatnosti, a u međusobnom dogovoru s Fakultetom.
HNK Ivana pl. Zajca, Rijeka
Udruga Žmergo, Opatija,
Srednja talijanska škola, Rijeka
Osnovna škola Vežica,
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Turistička zajednica Rijeke
Zajednica Talijana Rijeka
Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb

Ukupna vrijednost ugovora (prihvatljivi troškovi): 3.193.786,40 HRK.

Financijska podrška: Europski socijalni fond – Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. (100%)

Skip to content