Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Monografije i katalozi

Lule iz fundusa Muzeja

D’Annunzijeva mučenica

Kako lipa pamti – 75 godina sjećanja na stradanje

Tia putuje kroz 120 godina Guvernerove palače

Tržnica – trbuh grada

Riječke rupe

Ars Erotica – katalog

Zlatni trag- katalog

D’Annunzio – katalog

Revolucionarna 1848. u Rijeci

TITANIC-CHARPATHIA – katalog

Stranče – Vinodol – monografija

PPMHP Monografija

PPMHP – monografija

Osvještena baština - Zastave

Zastave

TeataRi - povijesni prizori

TeataRi

Iz muzejske riznice / 120 godina - 120 predmeta

Iz muzejske riznice / 120 godina – 120 predmeta

Riječko brodarstvo 20. st.

Riječko brodarstvo 20. st.

Po svjetskim morima

Po svjetskim morima

Skip to content