Claustra+

Claustra+  Prekogranična destinacija kulturnog i zelenog turizma Claustra Alpium Iuliarum

 

Trajanje projekta: 1. kolovoz 2017. – 31. siječanj 2020.
Opći cilj projekta: Aktivna zaštita baštine održivim turizmom – povijesnog rimskog obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije
Projekt provode: Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine (vodeći partner), Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goranska županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka i TZ Kvarnera
Ukupni budžet projekta: 1.779.988,15 €; PPMHP udio: 149.444,03 €
Financijska podrška: Europska unija – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) (85%) u okviru Program suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska 2014. – 2020., Općina Kostrena (70.000kn) te partneri sami.

Sažetak projekta:

Claustra Alpium Iuliarum (CAI) je kasnoantički unutarnji obrambeni sustav, koji je štitio Rimsko carstvo od prodora neprijatelja u središte rimskog imperija. Arheološki ostaci sustava pružaju se u intervalima od Rijeke u Hrvatskoj do Posočja u Sloveniji, a položaj obrambenih zidova ukazuje na svrhovito korištenje prirodnih obilježja nemirnog krajolika. Claustra predstavlja izniman primjer integracije arhitekture s prirodnim okolišem, te je takav i doživljaj posjetitelja. Arheološki ostaci se uglavnom nalaze u područjima prekrivenim šumom, koja često spadaju u područja zaštićena propisima s područja zaštite prirode ili šumarstva. Dionici te baštine su iznimno raspršeni, a ostaci arhitekture nisu zadovoljavajuće konzervirani, prezentirani i dostupni, pa je nužno povećati njihovu prepoznatljivost kao zajedničke destinacije kulturnog i zelenog turizma. Projekt obuhvaća skup aktivnosti za razvoj turističkog proizvoda CLAUSTRA. Uključuje pripremu smjernica za razvoj i nacrt promocije, oblikovanje kulturno-turističke rute i povezanih itinerera, sustavnu promociju proizvoda (uključujući i mobilnu aplikaciju) te razvoj i izvedbu bogatog programa za posjetitelje (prekogranični javni događaji, iskustvena vodstva). Za razvoj cjelovitog proizvoda i stabilno upravljanje kulturno-turističkom rutom, pristupom odozdo prema gore, uspostaviti će se prekogranični konzorcij CLAUSTRA koji će združiti sve važne dionike i povezati lokalne gospodarske subjekte. Drugi skup aktivnosti projekta namijenjen je povećanju privlačnosti destinacije CLAUSTRA. To će se postići preko aktivne zaštite i obogaćene prezentacije arheoloških ostataka te provedbom mjera za povećanje fizičke i informacijske dostupnosti, uključujući i postavljanje tri didaktičke točke. Pomoći ćemo uspješnijem turističkom razvoju programskog područja i stvoriti jednu od najprivlačnijih destinacija u ovom dijelu Europe, koja će se moći mjeriti sa srodnim destinacijama u inozemstvu, poput Hadrijanovog zida u Engleskoj ili njemačkog limesa.

Aktivnosti:

Projekt obuhvaća skup aktivnosti razvoja zajedničkog turističkog proizvoda – destinacije kulturnog i zelenog turizma temeljene na ostacima kasnoantičkog unutarnjeg rimskog obrambenog sistema CLAUSTRA te okružujuće prirode:

– prezentacija arheoloških ostataka, organizacija arheoloških/restauratorskih kampova i volonterskih akcija čišćenja na odabranim lokacijama (Solin – Kostrena, Deuce – Prezid, Principij – Rijeka, Benete – Sodražica i Bloke, Gradišće pri Robu – Velike Lašće te Ajdovski zid – Vrhnika)
– stvaranje radne grupe “Open Claustra” te konzorcija Claustra (mreža stručnjaka, dionika u turizmu, ugostiteljstvu, obrtnici, proizvođači lokalnih proizvoda) i provedba participativnih tematskih radionica za dionike – podizanje znanja i stručnosti uključenih osoba, sustavan pristup k razvoju i stvaranju smjernica upravljanja turističkom rutom Claustra
– “Smjernice razvoja destinacije CLAUSTRA” – razvoj održivog proizvoda kulturnog i zelenog turizma CLAUSTRA: izrada smjernica koja će uključivati strategije, utjecaj na okoliš i društvo, krovni interpretacijski plan kulturno-turističke rute Claustra
– stvaranje Plana promocije kulturno – turističkog proizvoda, komunikacijske strategije te vizualnog identiteta turističkog proizvoda, baze fotodokumentacije i promotivnih tekstova
– razvoj  itinerara: različitih po trajanju (jednodnevni ili višednevni), broju uključenih lokaliteta (jedan ili više lokaliteta u obje države) te prema temama (kulturni, prirodoslovni, manifestacijski, edukativni)
– seminar, vodstva i digitalni priručnik za turističke vodiče
– pješačko – biciklističke manifestacije
– postavljanje informativnih ploča i arheoskopa na arheološkim lokacijama
– uređenje pristupa Ajdovskom zidu kod Vrhnike (23 putokaza, 4 akcije čišćenja puteva)
– uspostava 3 didaktičke info točke: Vrhnika, Rijeka: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka te Prirodoslovni muzej Rijeka – rimski vrt
– izrada promotivnog materijala, brošura i karti mobilne aplikacije te objavljivanje publikacije o CAI
– promocija turističke destinacije na specijaliziranim sajmovima, udruženjima, konferencijama itd.; izrada promotivnog materijala za turoperatore, te studijsko putovanje turoperatora i tematskih novinara
– konferencije za medije, promocija na postojećim društvenim mrežama za geocatching, fotografiju i turizam te nadogradnja postojeće stranice claustra.org
– oživljavanje prošlosti: Rimski dan u Rijeci (2018.), Rimska noć u Studeni (2018. i 2019.), Rimski dan i tabor u Zaplani – Vrhnika (2018. i 2019.)
– putujuća izložba: Zagreb, Rijeka, Ljubljana, Piran, Maribor, Brežice, Rovinj, Pula
– 116 popularno-znanstvenih predavanja, radionica, vodstva na terenu te 10 javnih projekcija filma

 

U sklopu projekta PPMHP je zadužen za slijedeće aktivnosti:

– uređenje informacijsko-didaktičke točke u muzeju na temu claustre Alpium Iuliarum (2017. – 2020.), provedba dramskih radionica i predstave (Dramci iz Guvera)
– organizacija predavanja, radionica i vodstva u muzeju i na terenu, prezentacije filmova (2017. – 2020.)
– seminar, vodstva i digitalni priručnik za turističke vodiče (2018.)
– promotivni događaji: organizacijska dvije rimske noći u Studeni, Općina Klana (2018. i 2019.)
– postavljena izložba u muzeju (2017.)
– organizacija arheološkog kampa: arheološko-konzervatorske aktivnosti – Solin, Općina Kostrena (2017.)
– akcije čišćenja arheoloških lokaliteta: Solin, Općina Kostrena i Studena, Općina Klana (2017. – 2019.)
– sudjelovanje u aktivnostima partnera (2017. – 2020.)
– administrativno vođenje projekta za muzej (2017. – 2020.)

Ukoliko ste zainteresirani da kod vas održimo predavanje, radionicu ili puštanje filma, rado bi imali vodstvo u muzeju ili na terenu, ili želite sudjelovati u akcijama čišćenja, iskopavanju na Solinu ili organizaciji rimskog dana pišite nam na ana [@] ppmhp.hr

 

Provedene i aktualne aktivnosti na projektu možete vidjeti na: LINK

Pratite nas na:

  • web stranici Claustra LINK
  • FB stranici LINK
  • Instagramu LINK
  • Tweeteru: LINK
  • Google maps s lokacijama CAI LINK
  • Piterestu:  LINK
  • Youtube kanalu: LINK

Objave

Objave vezane za “Claustra+” projekt

Skip to content