Kulturno-povijesna baština

Tragove prvih stanovnika Liburnijskog krasa, Liburna i potom Rimljana, pratimo na arheološkim nalazištima gradina (Pasjak, Šapjane) i špilja (Brgujčeva loza i Loza 2). Pretpovijesne i antičke keramičke ulomke, kao svjedočanstava privatnog života prvih stanovnika, upotpunjuju i tragovi veoma aktivne javne djelatnosti. Antička cesta Via Publica prolazila je upravo ovim područjem kao najkraća poveznica Tarsatice (Rijeka) i Akvileje dok se u njenoj neposrednoj blizini uzdizao Liburnijski limes, sistem obrambenih zidina koji je antičku provinciju Italiju štitio od provala barbara.

 

2. Augustinski posjed_kropano

Jedan od najranijih zapisa imena sela Lipa datiranje 21. travnja 1429. godine ispravom u kojoj Hugon Devinski, feudalni gospodar Lipe, augustinskom samostanu u Rijeci potvrđuje pravo na crkvenu desetinu i uživanje zemljišta u Lipi. Na karti s početka 18. stoljeća Lipa i dalje pripada augustinskom posjedu, a kroz nju prolazi i glavna prometnica koja Rijeku povezuje s Trstom.

Smještena na važnim cestovnim pravcima, Lipa među prvima dobiva poštansku postaju, otvorenu 1756. godine u zgradi današnjeg Memorijalnog centra. Lipa tada ima 12 zaprežnih konja i dvije kočije kojima se obavlja transport pošte i putnika. Godine 1885. u istoj se zgradi otvara pučka škola, zaslugom Ivana Kalčića Barele, uglednog Lipajskog dobrotvora.

 

360° šetnja:

 

Događaji

Događanja u veljači

Događanja u veljači

LOKACIJA GUVERNEROVA PALAČA Trg Riccarda Zanelle 1, Rijeka radno vrijeme: ponedjeljak od 9 do 16; utorak – subota od 9 do 20, nedjelja od 9 do 13 h Muzej je praznicima i blagdanima zatvoren. IZLOŽBA O'BLOG NA BLOG organizator: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog...

Pročitajte više
19. noć muzeja

19. noć muzeja

tema: Muzeji i nova publika petak, 26. siječnja 2024. u Pomorskom i povijesnom muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Muzejskoj zbirci Kastavštine i Memorijalnom centru „Lipa pamti“ Ovogodišnji bogat program posvećen je temi „Muzeji i nova publika“, a naglasak je na novim...

Pročitajte više
Događanja u veljači

Događanja u prosincu

LOKACIJA GUVERNEROVA PALAČA Trg Riccarda Zanelle 1, Rijeka radno vrijeme: ponedjeljak od 9 do 16; utorak – subota od 9 do 20, nedjelja od 9 do 13 h Muzej je praznicima i blagdanima zatvoren. http://ppmhp.hr/ PROGRAM USUSRET BOŽIĆU KREATIVNO-HUMANITARNI PROJEKT „MUZEJI...

Pročitajte više

Arhiva »

Skip to content