Projekt Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana

Glavni cilj projekta je očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj pomorske baštine pograničnog područja Hrvatske i Slovenije kroz valorizaciju na načelima održivog turizma. Projekt će na cijelom obalnom dijelu pograničnog područja maksimalno zaštiti postojeću materijalnu i nematerijalnu pomorsku baštinu te ju kroz niz mjera sustavno iskoristiti kako bi se razvio i zaživio zajednički turistički proizvod. Prekogranična suradnja multiplicira efekt jer zajednički razvoj garantira veću kvalitetu, uspješnost i razmjenu turista.

Pomorska baština je veliki neiskorišteni turistički potencijal obje države. S obzirom na trend promjene navika turista koji su sve više mobilni i za vrijeme svog boravka žele posjetiti više mjesta i država, male udaljenosti između destinacija u cijelom području to mogu izvrsno zadovoljiti. Na taj način postajemo jedinstveno turističko područje. Integralni prekogranični kulturno-turistički proizvodi povezati će sadržaje te povećati ekonomsku, društvenu i kulturnu prekograničnu razmjenu. Turistički subjekti promovirati će dvije prekogranične regije kao jednu integralnu prekograničnu destinaciju, promovirajući sličnosti regija i komplementarnost zajedničke kulturne ponude.

Ključni rezultati biti će povećanje broja posjetitelja u pograničnom području, povećanje broja trajno zaštićenih artefakata pomorske nematerijalne i materijalne baštine (kroz interpretacijske centre, virtualni muzej, bazu pomorske baštine, tehničke karakteristike plovila), povećanje turističke infrastrukture temeljene na pomorskoj baštini (interpretacijski centri u Nerezinama, Krku, Izoli i Piranu, obnova malih barki koje će biti živi primjeri i izlošci u lučicama i na regatama), povećanje broja educirane djece i posjetitelja o pomorskim zanatima i vještinama (Akademija pomorskih zanata i vještina) i prepoznavanje cijelog obalnog pograničnog područja kao jedne turističke destinacije (kroz intenzivnu zajedničku promotivnu kampanju).

Identifikacija projekta

Prioritetna os programa: Prioritetna os 2 – Očuvanje i održivo korištenje prirodnih i kulturnih resursa
Specifični cilj programskog prioriteta: Aktivna zaštita baštine održivim turizmom
Akronim projekta: Mala barka 2
Naslov projekta: Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana
Naziv organizacije vodećeg partnera: Primorsko-goranska županija
Trajanje projekta: 30 mjeseci
Datum početka projekta: 01. 10. 2016.
Datum završetka projekta: 31. 03. 2019.

Projekt Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana je sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj

Objave

Objave vezane za “Mala barka 2” projekt

Skip to content