Muzej budućnosti

Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja
UP.04.2.1.04.0182

Projekt se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., prioritetne osi 4. Dobro upravljanje, a usmjeren je na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.
Projekt provodi Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka u suradnji s pet partnera Udrugom Žmergo, Kreativnim kolektivom Kombinat, Centrom za poticanje darovitosti, Udrugom slijepih Primorsko-goranske županije te Maticom umirovljenika Grada Rijeke, s ciljem poticanja zaposlenika Muzeja, jedinica lokalne i regionalne samouprave te organizacija civilnog društva na suradnju, uzajamno jačanje kapaciteta, umrežavanje te razvijanje inovativnog modela sudioničkog upravljanja u kulturi.

Aktivnosti projekta uključuju formiranje i uspostavu Građanskog muzejskog vijeća kao platforme koja će omogućiti uključivanje zajednice u rad Muzeja te uspostavu modela suradnje između zaposlenika ustanova u kulturi i civilnog društva, provedbu edukacija za jačanje kapaciteta u području sudioničkog upravljanja namijenjenih civilnom sektoru te zaposlenicima civilnog i javnog sektora. Aktivnosti projekta uključuju i provedbu promotivne kampanje koja za cilj ima jačanje svijesti o važnosti participacije zajednice u kreiranju kulturnih sadržaja namijenjenih istoj.
Građansko muzejsko vijeće predstavlja instrument demokratizacije Muzeja, platformu koja će organizacijama civilnog društva te širem građanstvu omogućiti da se uključi i sukladno svojim potrebama usmjerava djelatnost muzeja. Ujedno, spomenuti model suradnje osigurati će neophodnu komunikaciju Muzeja s lokalnom zajednicom te olakšati primjenu participativnosti u kulturi.

Trajanje projekta: 29.10.2018. – 29.10.2020.
Ukupan budžet projekta: 742.896,03 HRK
Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije u iznosu od 631.461,63 kuna, odnosno 85 % bespovratnih sredstava.
Kontakt osoba projekta: Vana Gović, viša kustosica, vana[at]ppmhp.hr
Važni linkovi:

Skip to content