TEMPUS

TEMPUS project – Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage

Trajanje projekta: 01. siječanj 2019. – 30. lipanj 2022.
Opći cilj projekta: regeneracija napuštenih urbanih lučkih područja, poštujući kulturnu baštinu i običaje zajednice. TEMPUS će bazirati aktivnosti na tri pilot-područja Ravenni, Solinu i Rijeci.
Projekt provode: Institute for Construction Technologies – National Research Council of Italy, vodeći partner, C.N.A. National confederation of handcrafts and of SMEs – Territorial association of Ravenna, Alma Mater Studiorum – University of Bologna, CERTIMAC – Building materials certification iz Italije; te Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Javna ustanova RERA s.d. za koordinaciju i razvoj splitsko dalmatinske županije, Grad Solin, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Grad Rijeka iz Hrvatske.
Ukupni budžet projekta: 2.706.920,00 € (ERDF: 2.300.882,00 €).
Financijska podrška: EU, prekogranični program suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska 2014 – 2020  (85%)

Dugoročni primarni cilj TEMPUS-a je poboljšati novi gospodarski razvoj na temelju valorizacije skrivene materijalne i nematerijalne baštine luka, uključujući arheološku pozadinu i prirodni kontekst ASUP-ova, kroz početak aktivnosti privremene upotrebe (TUAs).

Cilj projekta je postići stvarnu promjenu, te utjecati na raznoliko i neobično nasljeđe urbanih luka i na neiskorištene potencijale lokalnih zajednica njihovim izravnim uključivanjem u definiciju i pokretanje urbanih strategija. U tom smislu, TEMPUS će implementirati integrirani skup TUA-i, usredotočen na ideju gradskih luka kao mješovite tradicije, povijesti, aktivnosti, arhitekture i kulture, što će omogućiti stvaranje novih kontekstualnih vrijednosti koje treba kapitalizirati za pokretanje širih opsega procesa valorizacije i regeneracije CR-a (CRVRP), u stanju poticati dobrobit i stvaranje novog osjećaja življenja u ASUP-ovima, duboko ukorijenjene u svojim kulturnim, urbanim i poduzetničkim dimenzijama.

 

Skip to content