Čudotvornica na putu

Čudotvornica na putu poseban je program namijenjen učenicima udaljenijih škola, za koje smo, svjesni okolnosti koje im otežavaju dolazak u Muzej, osmislili „putne varijante“ edukativno-kreativnih radionica s kojima gostujemo u njihovim sredinama. Povezane su sa sadržajem i fundusom Muzeja, ali i segmentima lokalne povijesti.

Skip to content