Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

U nedjelju, 8. prosinca 2019. u Puli je na 25. međunarodnom sajmu knjiga Sa(n)jam knjige u Istri predstavljena knjiga „Rijeka ili smrt!“ / ‘Rijeka or Death!’ autorice Tee Perinčić, kustosice našeg muzeja. Knjiga je objavljena u Nakladi Val, a Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka i EPK Rijeka 2020 suizdavači su ove publikacije. U knjizi se kronološki predstavlja povijest grada Rijeke od kraja 1918. godine i raspada Austro-Ugarske Monarhije do Krvavog Božića 1920. godine i odlaska Gabriela D’Annunzija iz Rijeke u siječnju 1921. godine. Knjigu su predstavili Andrea Matošević, Aljoša Pužar i Boris Dežulović. Knjiga će se osim na sajmu u Puli, uskoro moći kupiti u našem Muzeju.

Skip to content