Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Javni poziv za predlaganje organizacija civilnog društva u članstvo Građanskog muzejskog vijeća

Rok: 30. rujna 2020. [PRODUŽENO DO 07. LISTOPADA 2020.]

Na temelju članka 12. Odluke o osnivanju Građanskog muzejskog vijeća Ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja (u daljnjem tekstu: PPMHP), upućuje

Javni poziv za predlaganje organizacija civilnog društva u članstvo Građanskog muzejskog vijeća

Pozivaju se organizacije civilnog društva na prijavu svog članstva u Građansko muzejsko vijeće za razdoblje od 2020. do 2023. godine.
Na Javni poziv se mogu prijaviti organizacije civilnog društva iz svih područja djelovanja sa sjedištem na području Primorsko-goranske županije.
Građansko muzejsko vijeće je savjetodavno i sudioničko tijelo Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka kojeg čine predstavnici organizacija civilnog društva i Muzeja.
Osnovano je u siječnju 2019. godine s ciljem demokratizacije muzeja i njegova otvaranja prema zajednici. Građansko muzejsko vijeće omogućava i potiče građane da se, putem organizacija civilnog društva s područja PGŽ-a, uključe u predlaganje, osmišljavanje i provedbu kulturnih programa Muzeja u skladu s interesima i potrebama lokalne zajednice.

Zadaća organizacija članica Građanskog muzejskog vijeća je suradnja s muzejskim djelatnicima u cilju međusobnog upoznavanja i dijeljenja problematike, potreba i interesa rada pojedinih organizacija civilnog društva i njenih korisnika, te obostranog unapređenja djelatnosti kroz provedbu zajedničkih programa.
Prilikom odabira organizacija-članica prednost će se davati onim organizacijama koje u većoj mjeri ispunjavaju kriterije za odabir organizacija-članica Građanskog muzejskog usvojene u Pravilniku o kriterijima za odabir članova Građanskog muzejskog vijeća.

Članicom Vijeća ne može biti ona organizacija civilnog društva od čijeg upisa u Registar udruga nije prošlo minimalno godina dana, te ona organizacija koja ima nepodmirene obveze prema državi.
Prijava na Javni poziv mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:
1. Životopis
2. Motivacijsko pismo
3. Potvrda FINA-e o predanom godišnjem financijskom izvještaju za prethodnu godinu
4. Potvrdu o stanju poreznog duga – ne stariju od 30 dana od dana predaje prijave
5. Potvrda o nekažnjavanju osobe ovlaštene za zastupanje organizacije civilnog društva.

Prijave se neće razmatrati ako su nepotpune ili pristigle izvan roka određenog javnim pozivom, ili nemaju sjedište na području Primorsko-goranske županije.
Prijavu je potrebno dostaviti na adresu elektroničke pošte uprava@ppmhp.hr ili poštom na adresu:

POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA, Trg Riccarda Zanelle 1,
51000 Rijeka

s naznakom za „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U ČLANSTVO GRAĐANSKOG MUZEJSKOG VIJEĆA 2020.-2023.“
Javni poziv za predlaganje organizacija-članica Građanskog muzejskog vijeća otvoren je do 07. listopada 2020. godine.
Ocjenjivanje prijava koje su ispunile uvjete provodi Povjerenstvo za odabir sastavljeno od aktualnog saziva Građanskog muzejskog vijeća i ravnatelja/ravnateljice Muzeja.
Povjerenstvo će provesti postupak odabira u roku od 30 dana od dana isteka Javnog poziva za predlaganje organizacija civilnog društva u članstvo Građanskog muzejskog vijeća.
Nakon što je Povjerenstvo odabralo tri nove organizacije članice Građanskog muzejskog vijeća, Ravnateljica donosi odluku o njihovom imenovanju u daljnjem roku od 8 dana. Odluka o imenovanju članova objavljuje se na mrežnoj stranici Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja.
Odabrane organizacije-članice Građanskog muzejskog vijeća i njihovi predstavnici/predstavnice za svoj rad u Vijeću neće dobivati financijsku naknadu.

BROJ: 17-1-02-2/20
Rijeka, 3.9.2020.

RAVNATELJICA
Nikolina Radić Štivić, dipl.ing.arh

 

Skip to content