Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

 

Devet partnera iz Italije i Hrvatske skupili su se u Ravenni 5. i 6. lipnja 2019. na kick-off sastanku projekta TEMPUS – Temporary USes as start-up actions to enhance port (in)tangible heritage, koji je dobio financiranje od strane prekograničnog programa suradnje INTERREG V-A Italija – Hrvatska.

Tijekom sastanka projektni tim je raspravljao i složio se oko internih prekograničnih struktura i procedura potrebnih za implementaciju aktivnosti. Početak projekta koordinirati će vodeći projektni partner uz podršku svih projektnih partnera i financijskih menadžera koji su sudjelovali na ovom prvom sastanku.

Projekt TEMPUS ima za cilj testiranje eksperimentalne metodologije regeneracije zapuštenih urbanih lučkih područja, stvaranjem dugoročnih strategija baziranih na kulturi i zajednici. Zahvaljujući integriranoj socijalnoj aktivaciji, kulturnoj valorizaciji i uključivanju zainteresiranih dionika, TEMPUS će na određeno vrijeme re-aktivirati tri pilot lučka područja (Ravenna, Solin, Rijeka), s ciljem iniciranja implementacije dugoročnih regeneracijskih strategija.

Projektni partneri: Institute for Construction Technologies – National Research Council of Italy, vodeći partner, C.N.A. National confederation of handcrafts and of SMEs – Territorial association of Ravenna, Alma Mater Studiorum – University of Bologna, CERTIMAC – Building materials certification iz Italije; te Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., Javna ustanova RERA s.d. za koordinaciju i razvoj splitsko dalmatinske županije, Grad Solin, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Grad Rijeka iz Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta: 2.706.920,00 € (ERDF: 2.300.882,00 €).

Vrijeme trajanja projekta: 01.01.2019. – 30.06.2021.

Skip to content