Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

U sklopu Dana Filozofskog fakulteta u Rijeci, tjedna u kojem će Fakultet brojnim aktivnostima proslaviti svoj jubilej, održat će se i predstavljanje partnera na projektu PerPeTuUm aGile čiji je cilj unapređenje stručne prakse u visokom obrazovanju.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, kao jedan od partnera, predstavit će svoj digitalni fundus. Riječ je o javno dostupnoj bazi podataka Muzeja.  Korisnici putem interneta mogu pregledavati muzejsku građu digitaliziranu u visokoj rezoluciji. Broj muzejskih predmeta dostupnih korisnicima na ovaj način, kontinuirano se povećava, prateći tempo skeniranja i fotografiranja predmeta u čemu sudjeluju i studenti Filozofskog fakulteta.

Predstavljanje digitalnog.ppmhp.hr održat će se u ponedjeljak 2. 5. 2022. od 9:30 do 11 sati, na Filozofskom fakultetu u Rijeci u prostoriji 230. 

Skip to content