Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Projekt „Mala barka“ proglašen je najboljim EU projektom prekogranične suradnje.
“Ovo je satisfakcija ljudima u našoj županiji koji rade na EU projektima, a posebno je značajna jer se tiče zaštite baštine u našoj županiji po čemu je nadaleko poznata”, istaknuo je župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina preuzimajući nagradu za najbolji EU projekt.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka s ponosom ističe da je kao jedan od partnera projekta Mala barka2, zajedno s ostalim hrvatskim i slovenskim partnerima pridonio tituli najboljeg županijskog projekta prekogranične suradnje u Republici Hrvatskoj.
Marljivo radeći, tim našeg muzeja sudjelovao je u osnivanju Akademije starih pomorskih zanata i vještina i provođenju edukacije o tradicijskoj maloj brodogradnji i drugim pomorskim zanatima i vještinama. Sudjelovali smo i u ostvarenju stalnog postava Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Krka, a naš najvažniji doprinos na ovom projektu je osnivanje on-line baze pomorske baštine i Virtualnog muzeja Mala barka, koji ostaju trajna vrijednost ovog projekta.

Skip to content