Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka danas je svečano obilježena 70. obljetnica Udruge za slijepe Primorsko-goranske županije – Rijeka. Na svečanosti su bili prisutni i predstavnici Hrvatske udruge slijepih i slabovidnih, udruge slijepih Karlovačke i Istarske županije te Medopčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper s kojima Udruga surađuje dugi niz godina. U ime Primorsko-goranske županije nazočnima se obratila Marina Medarić, zamjenica župana, a u ime Grada Rijeke Nikola Ivaniš, zamjenik gradonačelnika.
U sklopu svečanosti, pred mnogobrojnim su članovima Udruge i posjetiteljima, pojedincima i organizacijama koje su pomagale i pomažu rad Udruge uručena priznanja.

Nikolina Radić Štivić, ravnateljica Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka zahvalila je članovima Udruge na vrijednoj donaciji tiflotehničkih pomagala koja je Udruga darovala Muzeju. Riječ je o pomagalima kojima se slijepe i slabovidne osobe koriste u svakodnevnu životu, a koje im omogućavaju čitati, pisati, računati, pratiti vrijeme ili igrati društvene igre. Razvojem novih tehnologija ta su pomagala zastarjela i zamijenjena novima, a ova koja više nisu u uporabi postala su vrijedan dio Tehničke zbirke Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

Darovana su pomagala izložena na izložbi Pomagala za slijepe i slabovidne. Autor izložbe je Ivo Mileusnić, a koautori Emil Mandarić i Mirjana Marin.
Uz donirane predmete izloženi su i umjetnički radovi nastali u Kreativnoj radionici Udruge pod vodstvom Mirjane Marin.

Izložba ostaje otvorena do 6. listopada 2019.

Skip to content