Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka jučer je putem Zoom aplikacije održao okrugli stol „Usmjeri kulturu“ i time završio provođenje dvogodišnjeg projekta Europskog socijalnog fonda „Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja“.

 

    

 

Muzej je osnovao Građansko muzejsko vijeće (GMV) i time implementirao prvi nacionalni model sudioničkog upravljanja u muzejima.

Vana Gović uvodno je podsjetila kako je Muzej u suradnji s petero partnerskih organizacija civilnog društva (Maticom umirovljenika Rijeka, Udrugom slijepih PGŽ-a, Kreativnim kolektivom Kombinat, Udrugom Žmergo te Centrom za poticanje darovitosti Rijeka) osnovao Građansko muzejsko vijeće (GMV) i time implementirao prvi nacionalni model sudioničkog upravljanja u muzejima. Sastavljeno od organizacija civilnog društva s mandatnim razdobljem od 3 godine, Građansko muzejsko vijeće svojim će radom pridonositi demokratizaciji i otvaranju muzeja prema zajednici te poticanju građana na uključivanje, predlaganje, osmišljavanje i provedbu muzejskih programa u skladu s interesima i potrebama lokalne zajednice.
Kao dodatne vrijednosti projekta Vana Gović ističe ukupno 250-ero polaznika, iz naše i susjednih županija, koji su prošli edukativne programe i time osvijestili dobrobiti sudioničkog upravljanja u kulturi te unaprijedili svoje kapacitete za njegovo provođenje. Istaknula je i brojne programske aktivnosti ostvarene kroz projekt, poput izložbe Nevidljive granice koju su kurirali članovi 1. saziva GMV-a te osnivanja prve Civilne muzejske zbirke čije predmete, putem digitalne platforme, odabiru sami građani.

Rastanak sa starim sazivom te prvo javno predstavljanje novih organizacija-članica Vijeća

Jučerašnji okrugli stol iskorišten je i za rastanak sa starim organizacijama-članicama, partnerima na projektu “Muzej budućnosti” te za prvo javno predstavljanje organizacija-članica 2. saziva Građanskog muzejskog vijeća. Među 7 prijava pristiglih na Javni poziv, “stare“ su članice odabrale četiri nove udruge koje će nastaviti njihovim stopama iduće 3 godine. Odabrana je Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, Udruga u kulturi “Stol“ Kraljevica, Udruga za pomoć ovisnicima “Vida” Rijeka, Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ te Kreativni kolektiv Kombinat kao reizabrana članica.
Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ svoja je očekivanja u radu GMV-a sažela riječima: „Želimo muzej koji bi posjetili i naši korisnici te koji bi ih objeručke prihvatio. Za nas, to je važan dio demokratizacije – ulazak u jednu stamenu strukturu poput muzeja, koja je upravo suprotna vrlo krhkim, senzibilnim i socijalno isključenim ljudima s kojima radimo.“

 

Predstavljanje priručnika „Usmjeri kulturu“ o sudioničkom upravljanju muzejima

Okrugli stol bila je i prilika za predstavljanje priručnika o sudioničkom upravljanju muzejima „Usmjeri kulturu“ autorice Vane Gović. Upravo je malobrojnost realiziranih primjera sudioničkog upravljanja u kulturi, potaknula muzej da iskustvo rada GMV-a objedini i prenese na papir. Svrha priručnika je omogućiti djelatnicima ustanova u kulturi, civilnog sektora kao i lokalne uprave, uvid u sve korake razvijanja i primjene jednog specifičnog modela sudioništva kako bi i sami pokrenuli slične procese u vlastitim radnim sredinama.
Priručnik je dostupan i u digitalnom obliku na linku:

 

Što je u Rijeci dosad učinjeno na području sudioničkog upravljanja u kulturi?

Od gostujućih predavača na okruglom stolu mogle su se čuti i druge riječke inicijative koje u svojem radu računaju na uključivanje zajednice. Boris Novitović iz Saveza udruga Molekula osvrnuo se na provođenje projekta “Žiroskop” te promišljao o izazovima i benefitima uspostave sudioničkog modela upravljanja prostorima Filodrammatice i OKC Palach. Kristijan Benić, voditelj marketinga i inovativnih projekata Gradske knjižnice Rijeka, podijelio je s nazočnima iskustvo Dječje kuće kao sudioničkog modela upravljanja više gradskih ustanova u kulturi. Dok je Marija Katalinić, voditeljica sudioničkih programa projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture iznijela primjer sudioničkog upravljanja između poslovnog, javnog i civilnog sektora ostvarenog unutar projekta Rijeka 2020, te otvorila temu njegove održivosti po završetku projekta.

 

Predstavljanje promotivnog videa

Okrugli stol završio je predstavljanjem promotivnog vide projekta „Muzej budućnosti“ koji u kratkoj formi ilustrira edukativne, programske i diskurzivne aspekte u radu Građanskog muzejskog vijeća. Video je dostupan na Muzejskom Youtube kanalu:

 

 

Info o projektu Muzej budućnosti:
Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja (UP.04.2.1.04.0182)
Projekt se provodi u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., prioritetne osi 4. Dobro upravljanje.
Trajanje projekta: 29.10.2018. – 29.10.2020. – Prvobitno je projekt trebao trajati do 29.06.2020. no projekt je produljen za dodatna 4. mjeseca do 29.10.2020. uslijed nemogućnosti ispunjenja svih aktivnosti zbog pandemije koronavirusom.
Ukupan budžet projekta: 742.896,03 HRK
Projekt je sufinanciran od strane Europske Unije u iznosu od 631.461,63 kuna, odnosno 85 % bespovratnih sredstava.

 

 

 

 

Skip to content