Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka za odabir i ocjenu pristiglih radova na literarni i fotografski natječaj “Venuccijeva Rijeka” imenovao je sljedeći stručni žiri:
1. Petar Fabijan, slobodni umjetnik, profesionalni fotograf
2. Denis Nepokoj, dipl. pedagoginja, muzejska savjetnica
3. Tamara Mataija, dipl. povjesničarka umjetnosti i dipl. muzeologinja, viša kustosica
4. Jasna Ujčić Grudenić,dipl. povjesničarka umjetnosti, dipl. arheologinja, kustosica

Natječaj je raspisan u četvrtak, 9. 8. 2018. godine u 8 sati, a krajnji rok za zaprimanje fotografija i literarnih radova je ponedjeljak, 3. 9. 2018. u 12 sati.

Skip to content