Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

29. i 30. travnja ove godine organizira se prvo izdanje kulturne manifestacije Noć tvrđava – Night of Fortresses u sklopu europskoga projekta FORTITUDE. Glavni cilj manifestacije je promicanje fortifikacijske arhitekture i spomeničke baštine uz privlačenje što većega broja posjetitelja u baštinske lokalitete nudeći im razne programe i aktivnosti.
Veseli nas objaviti da se čak sedam lokacija KTR Putovima Frankopana uključilo u Noć tvrđava 2022., a ujednačili smo se u radnom vremenom, interpretacijskim vođenjima te BESPLATNOM ulazu i programima na svim lokacijama! U program su se uključile lokacije rute u kojima se nalaze interpretacijski centri – Kaštel Trsat, Kaštel Grobnik, Kaštel u Bakru, Dvorac Nova Kraljevica, Kula u Bribiru te Dvorac Zrinskih u Čabru i Kaštel Zrinskih u Brodu na Kupi. U nastavku donosimo program za svaku od lokacija.

KAŠTEL TRSAT / INTERPRETACIJSKI CENTAR TRSAT
30. 4. 2022.
Naziv: Tematsko vođenje Interpretacijskim centrom Trsat
Organizator: TZ grada Rijeke
Program: Interpretacija i besplatni razgled stalnoga postava izložbe unutar Kaštela posvećenoga povijesti Rijeke i Trsata. Tematsko predstavljanje sadržaja Interpretacijskoga centra Trsat (tema: duhovna baština Frankopana). Stručna vodstva će se održati s početkom u 14:00 i 16:00 sati.

KAŠTEL GROBNIK / INTERPRETACIJSKI CENTAR GROBNIK
30. 4. 2022.
Naziv: Interpretacijske šetnje – Interpretacijski centar Grobnik, Craft Beer Fest, “Hodeć do Grada Grobnika”
Organizator: Multimedijalni centar Grad Grobnik, Udruga “Palentar”, TZ Općine Čavle
Program:
9:00 sati – šetnja “Hodeć do Grada Grobnika” (od centra Čavli do Grada Grobnika + šetnja i okrijepa u Kaštelu),
14:00 sati – otvorenje Craft Beer Fest-a (craft pivovare, rock band, ponuda hrane)
16:00 i 18:00 sati – organizirane vođene ture (trajanje 45 min)

KAŠTEL U BAKRU / INTERPRETACIJSKI CENTAR BAKAR
29. – 30. 4. 2022.
Naziv: Vođene ture i igrifikacija “Mračne tajne Frankopana”
Organizator: Grad Bakar, TZ Grada Bakra
Program: 29. i 30. 4. 2022. Interpretacijski centar Bakar bit će otvoren od 15:00 do 19:00 sati. 29. 4. 2022. održat će se dva stručna obilaska pod vodstvom Bore Štrbca koja se odnose na predstavljanje bakarskoga kaštela, obitelji Frankopan i Zrinski te Interpretacijskoga centra Bakar. Prva tura održava se u 16:00, a druga u 18:00 sati. 30. 4. 2022. u mističnom ambijentu Kaštela, posjetitelje će kroz igrificiranu turu “Mračne tajne Frankopana” interpretatorica Iva Silla uvesti u intrige i tajne velikaških obitelji Zrinskih i Frankopana. Igrificirane ture se održavaju u 16:00 i 18:00 sati. 30. 4. 2022. u 17:00 sati u bakarskom kaštelu održat će se i nastup plesne skupine “Royal Bakar” s povijesnim plesovima “Scenska igra s glazbom i pokretom” – aristokratski plesovi i scenska baština.

DVORAC NOVA KRALJEVICA / POSJETITELJSKI I INTERPRETACIJSKI CENTAR KRALJEVICA
30. 4. 2022.
Naziv: Noć tvrđava u Frankopanu
Organizator: Primorsko-goranska županija, Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana, Prirodoslovni muzej Rijeka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka
Program: U povodu Noći tvrđava radno vrijeme Posjetiteljskoga i Interpretacijskoga centra Kraljevica te Multimedijske dvorane je od 13:00 do 19:00 sati. Održat će se dva stručna interpretacijska vodstva s početkom u 16:00 i 18:00 sati. Kroz vodstva će se posjetitelje upoznati s projektom Putovima Frankopana, pričom o Dvorcu Nova Kraljevica i ostalim zanimljivim segmentima vezanim uz taj lokalitet uz predstavljanje samih postava centara i gledanje promotivnih filmova.

KULA U BRIBIRU / INTERPRETACIJSKI CENTAR BRIBIR
30. 4. 2022.
Naziv: Vinodolski zakonik, kolijevka europske pravice
Organizator: TZ Vinodolske općine
Program: Uz dva stručna vodstva koja će se održati u 16:00 i 18:00 sati, posjetitelji će se upoznati s Vinodolskim zakonikom kao najstarijim cjelovito sačuvanim spomenikom običajnoga prava na ovim prostorima. Interpretacijski centar Bribir posvećen je i drugim tematskim cjelinama kao što je sama kula Turan, a na dodirnom ekranu posjetitelji se mogu upoznati i s ostalim gradovima i područjima na kojima su vladali Frankopani. U 19:00 sati održat će se koncert pjevačkoga zbora mladih “Josip Kaplan” u Crkvi sv. Petra i Pavla Bribir.

DVORAC ZRINSKIH, ČABAR / INTERPRETACIJSKI CENTAR ČABAR
30. 4. 2022.
Naziv: Noć tvrđava u Dvorcu Zrinskih
Organizator: Grad Čabar
Program: Dvorac Zrinskih bit će otvoren od 15:00 do 19:00 sati. Unutar navedenoga vremena održat će se dvije kraće vođene ture koje se odnose na predstavljanje lokaliteta, Interpretacijskoga centra Čabar te unutrašnjosti Dvorca. Prva tura se održava u 16:00, a druga u 18:00 sati. Dvorac Zrinskih nudi razgledavanje artefakata Zavičajnoga muzeja i zbirke te stalnoga postava Galerije Svečnjak kao i šetnju oko samoga Dvorca pri čemu se može vidjeti način gradnje. Vođenja će biti bazirana na prezentaciji istaknute povijesti grada Čabra počevši od razdoblja Zrinskih.

KAŠTEL ZRINSKIH, BROD NA KUPI / INTERPRETACIJSKI CENTAR BROD NA KUPI
30. 4. 2022.
Naziv: Tragovi u divljini
Organizator: Prirodoslovni muzej Rijeka
Program:
15:00 – 21:30 sati: besplatan ulaz u Kaštel Zrinskih
15:00 – 20:00 sati: „Frankopani 351“, edukativno-zabavne igre za djecu i obitelji
15:00 – 20:00 sati: „Otkrij i istraži Kaštel Zrinskih“, istraživačka pustolovina za djecu i obitelji
16:00 i 19:00 sati: vođeni razgled Interpretacijskog centra Brod na Kupi
16:15 i 19:15 sati: stručno vodstvo stalnim postavom “Divljina s pogledom na more”
20:30 sati: “Dok spava Grad”, interpretacijska šetnja
Za Putove Frankopana 30. travnja ima poseban značaj jer se tada obilježava Dan pogibije Zrinskoga i Frankopana, stoga nas posebno veseli da vas baš na taj dan možemo pozvati da odaberete lokaciju i program koji vam najviše odgovara i da nam se pridružite na Noći tvrđava na Putovima Frankopana! Vidimo se!

Kontakt: info@frankopani.eu

Skip to content