Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na otvorenje izložbe Pokrajinskoga muzeja Kočevje »Moj uoča je šiu za vurame«: putovima vurmohara gornjega toka rijeke Kupe, autorice Žive Ogorelec. Otvorenje izložbe upriličit će se u petak 3. ožujka u 16:00 sati a posjetitelji će ju imati priliku posjetiti do 3. travnja 2017.
Vurmohari – pokućarci bili su putujući urari s obje strane gornjega toka rijeke Kupe, hrvatske i slovenske. Škrta zemlja i zatvorena dolina Kupe lokalnom stanovništvu nije nudila dovoljno za opstanak pa su bili primorani potražiti dodatne izvore prihoda. Tako su vurmohari od kraja 19. do druge polovice 20. stoljeća “šiu za vurame”, prodavali i popravljali satove u Slavoniji, Baranji, Vojvodini, na području današnje Mađarske, pa čak i Rumunjske. Bili su samouki, a njihove vještine i znanja prenosili su se s koljena na koljeno. Vurmohari su bili hrabri ljudi koji su svladali mnoge prepreke kako bi svojim obiteljima osigurali potrebne prihode. Bili su to, kako autorica kaže, “mali ljudi velikih djela”. Njihovi potomci još i danas imaju urarske radnje u Kočevju, Trbovlju, Črnomlju, Rijeci, Opatiji, Malom Lošinju i drugdje.

Izložbom se želi ukazati na trajne kulturne, ekonomske i društvene veze slovenskog i hrvatskog prostora, koje ga usprkos državnim granicama, povezuju. Dio zajedničke povijesti i baštine svakako je i priča o vurmoharima – pokućarcima, koje ovom prigodom predstavljamo. Kupa nije granica koja razdvaja već rijeka koja spaja.

Skip to content