Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Dr. sc. Tea Perinčić, viša kustosica našeg muzeja, na poziv Mađarskog kulturnog istintuta u Istanbulu, sudjelovala je 21.i 22. studenog na međunarodnom simpoziju Through the Waves of Danube – Interregional Connections Between Central Europe and Istanbul. Na simpoziju je predstavila zanimljivu ideju da se Knjiga navigacije (Kitab-i Bahriye) osmanskog kartografa Piri Reisa koristi kao predložak za novi turistički proizvod koji bi kroz itinerare za nautičare povezivao Istanbul s istočnim Jadranom.

 

Skip to content