Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

19. srpnja 2018.
nazočni: Nikolina Radić Štivić, ravnateljica muzeja, Melita Raukar, pročelnica Upravnog
odjela za poduzetništvo, turizam i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije i Tea Perinčić, viša kustosica muzeja.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, u sklopu europskog projekta Mala barka 2 koji se kao dio programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje
2014. – 2020. provodi s ciljem očuvanja materijalne i nematerijalne pomorske baštine, aktivno istražuje i popisuje pomorsku baštinu na području Primorsko-goranske županije.

U prikupljanje podataka o pomorskoj baštini Muzej želi uključiti i stanovništvo lokalnih zajednica kao i turiste na prostoru Primorsko-goranske županije. Muzej će na svojoj web-stranici (www.ppmhp.hr) objaviti obrazac za upis podataka o pomorskoj baštini kako bi bio dostupan svima koji žele pridonijeti prikupljanju podataka koji će se koristiti za izradu virtualnog muzeja mora.

Uloga muzeja u ovom projektu je prije svega provesti osnovnu muzeološku djelatnost na terenu – identificirati pomorsku baštinu, evidentirati je, prezentirati i poduzeti mjere za njezinu zaštitu.
Kroz ovaj projekt namjera nam je osvijestiti kod ljudi što je to pomorska baština i koja je njezina vrijednost i potencijal u smislu razvoja kulturno-turističkih programa i proizvoda.
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka kroz ovaj projekt, s vanjskim suradnicima i partnerima, provodi radionice o pomorskim vještinama i zanatima, izradi tehničke dokumentacije za obnovu tradicijskih plovila te dokumentarističko snimanje obnove tih plovila.
Osmišljena je digitalna baza podataka za pomorsku baštinu te zajedno s kolegama iz Rovinja i Slovenskog primorja prikupljamo podatke za unos u bazu koju namjeravamo učiniti dostupnom za pregled svim zainteresiranima.
No, kako bismo prikupili što više podataka o pomorskoj baštini na terenu, potrebna nam je pomoć građana, stanovnika Županije i turista koji borave na prostoru Županije koji su zainteresirani uključiti se u ovaj projekt očuvanja pomorske baštine te ih molimo da nam pomognu ispunjavanjem upitnika.

Skip to content