Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

U sklopu velike izložbe posvećene liječniku i zaljubljeniku u violine Franji Kresniku postavljene u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka, u petak 24. siječnja u 19 sati, u Muzeju će se održati koncert na violinama koje je izradio sam Kresnik, umjetnik i znanstvenik koji se prije stotinjak godina više nego itko prije ili poslije njega približio nenadmašnom misteriju gradnje Stradivarijevih i Guarnerijevih violina.

Ulaz na koncert je slobodan.

Na instrumentima koje je izradio ovaj strastveni zaljubljenik u violine svirat će mladi riječki violinisti, studenti zagrebačke Muzičke akademije, Matej Mijalić i Ivan Graziani, uz klavirsku pratnju Jelene Barbarić-Mijalić. Na koncertu će se moći čuti djela J. S. Bacha, N. Paganinija, J. Bramsa, H. Wieniawskog i P. de Sarasastea.

 

Concerto sui violini di Kresnik

Nell’ambito della grande mostra dedicata al medico, innamorato dei violini, Franjo Kresnik, allestita presso il Museo marittimo e storico del Litorale croato di Fiume, venerdì 24 gennaio alle ore 19:00, il Museo ospiterà un concerto sui violini realizzati dallo stesso Kresnik, artista e scienziato che cento anni fa, più di chiunque altro prima o dopo di lui, si è avvicinato al mistero insuperabile della costruzione dei violini di Stradivari e Guarneri.

L’ingresso al concerto è libero.

Gli strumenti realizzati da questo appassionato violinista saranno suonati da giovani violinisti di Fiume, studenti dell’Accademia di musica di Zagabria, Matej Mijalić e Ivan Graziani, accompagnati da Jelena Barbarić-Mijalić. Si potranno ascoltare brani di di J. S. Bach, N. Paganini, J. Brahms, H. Wieniawski e P. de Sarasaste.

 

Skip to content