Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

 

 

 

 

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, u suradnji s Primorsko – goranskom županijom, kao partner na projektu Mala Barka 2 koji se provodi unutar programa Europske unije Interreg Slovenija – Hrvatska, za područje Primorsko – goranske županije objavljuje Javni poziv za odabir tradicijskih barki za provedbu Projekta Mala barka 2: Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana. Ovim javnim pozivom izabrat će se 7 tradicionalnih barki koje će se obnoviti na području Primorsko – goranske županije tijekom 2017. i 2018. godine ovisno o dinamici Projekta. Obnova barki će se vršiti na tradicionalni način pri čemu će se izraditi i njihovi tehnički opisi na temelju kojih se barke mogu izrađivati u budućnosti. Obnovljene tradicijske barke će se tijekom i nakon obnove koristiti u svrhu provedbe Projekta na način da će se koristiti za potrebe aktivnosti Centara izvrsnosti, Akademije tradicijskih pomorskih zanata i vještina te kao izložbeni primjerci na raznim manifestacijama pomorske baštine koje se budu održavale na području Primorsko – goranske županije.

Ovdje skinite javni poziv – pdf

Ovdje skinite obrazac prijave – doc

 

Skip to content