Violinom iznad granica

U sklopu projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka 6. prosinca 2019. u 18 sati otvara se izložba „Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci – Kresnik i Cremona“. Ovom se izložbom obilježava 150. godišnjica rođenja dr. Franje Kresnika, Riječanina koji je razotkrio tajnu izrade najboljih violina na svijetu, a koje su na prijelazu iz 17. u 18. stoljeće u talijanskoj Cremoni izrađivali Antonio Stradivari i Giuseppe Guarneri del Gesù.
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka u partnerstvu s Muzejom violine iz Cremone u Rijeku donosi čak osam violina, među kojima i po jednu originalnu violinu Antonija Stradivarija i Giuseppea Guarnerija del Gesùa. Uz njih će biti izložene i violine koje je izradio dr. Kresnik.
Kresnik je bio riječki liječnik i graditelj violina te jedan od najvećih autoriteta po pitanju poznavanja kremonske tradicije gradnje violina. On je autora i godinu gradnje mogao prepoznati samo po zvuku instrumenta. U europskim violinističkim krugovima je stoga bio poznat kao „čovjek koji čita violine“.
Kremonski je način izrade violina uvršten na UNESCO-ov Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva.
Tijekom izložbe će biti organizirani i koncerti na violinama koje su izradili Kresnik, Stradivari i Guarneri. Prvi će se od njih održati povodom otvorenja izložbe kada će nastupiti Marco Bronzi na Stradivarijevoj violini “Lam” i Guarnerijevoj “Principe Doria” te Davide Burani na harfi.
Suorganizatori ove izložbe i popratnih glazbenih programa su Generalni konzulat Talijanske Republike u Republici Hrvatskoj u Rijeci i Festival Kvarner, a program financijski i tehnički podržavaju tvrtke Infobip i Prostoria.
Izložba je dio programskoga pravca „Doba moći“ projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.

La mostra “Il violino oltre i confini / Stradivari a Fiume -Kresnik e Cremona”.
Nell’ambito del progetto Fiume 2020 – Capitale europea della cultura, il 6 dicembre 2019. alle ore 18 presso il Museo storico e della marineria del Litorale croato di Fiume, si apre la mostra “Il violino oltre i confini / Stradivari a Fiume -Kresnik e Cremona” Con questa mostra si vuole celebrare il Centocinquantesimo anniversario della nascita del dr. Francis Kresnik, fiumano che ha svelato il segreto per realizzare i migliori violini del mondo, così come li costruirono Antonio Stradivari e Giuseppe Guarneri del Gesù a cavallo tra il XVII e il XVIII secolo a Cremona, in Italia.
Il Museo storico e della marineria del Litorale croato di Fiume, in collaborazione con il Museo del violino porta da Cremona a Fiume ben otto violini, inclusi un violino originale di Antonio Stradivari e uno di Giuseppe Guarneri del Gesù. Accanto ad essi saranno esposti i violini realizzati dal Dr. Kresnik.
Kresnik fu un medico e liutaio di Fiume e uno dei più autorevoli esperti della tradizione della liuteria Cremonese. Sapeva riconoscere l’autore e l’anno di costruzione solo dal suono dello strumento. Era quindi conosciuto nei circoli violinistici europei come un “uomo che legge violini”.
Il metodo con cui si costruivano i violini a Cremona è stato incluso dall’UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell’umanità.
Durante la mostra, verranno organizzati concerti coi violini prodotti da Kresnik, Stradivari e Guarneri. Il primo di questi si terrà in occasione dell’inaugurazione della mostra, quando si esibiranno Marco Bronzi, con i violini “Lam” di Stradivari e “Principe Doria” di Guarneri, e David Burani all’arpa.
Coorganizzatori della mostra e dei programmi musicali di accompagnamento sono il Consolato Generale della Repubblica Italiana nella Repubblica di Croazia a Fiume e Festival Kvarner; il programma è finanziato e tecnicamente supportato da Infobip e Prostoria.
La mostra è parte della direzione programmatica “L’età del potere” del progetto Fiume 2020 – Capitale europea della cultura.

Ostale objave

Predstavljanje knjige Nadje Terčon “Sava i Jolanda”

Predstavljanje knjige Nadje Terčon “Sava i Jolanda”

PREDSTAVLJANJE KNJIGE knjiga: „Sava i Jolanda“ autorica: Nadja Terčon nakladnik: Pomorski muzeju „Sergej Mašera“ Piran predstavljanje knjige: 16. rujna 2022. u 18 sati u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka U Pomorskom muzeju...

Pročitajte više
Skip to content