Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pobjednik literarnog i fotografskog natječaja Venuccijeva Rijeka je Đoko Glušica s fotografijom koja prikazuje Trg sv. Barbare u Starom gradu. Fotografija replicira točnu poziciju Venuccijeve slike Piazza s. Barbara, ali, osim sličnog kuta snimanja i perspektive, zrači i “starinskim štihom”. Tom dojmu najviše doprinosi difuzno svjetlo, zagasite boje i topao ton fotografije koja izgleda kao da je tonirana klasičnim fotografskim tehnikama… Na izložbi Venuccijeva Rijeka, pored pobjedničke fotografije, predstavljeni su i ostali radovi Đoke Glušice te, na natječaj prispjele fotografije Bruna Bontempa, Daria Dorčića, Olge Karlović, Daria Jurjevića i literarna impresija o Starom gradu Stelle Defranza. Izložba je otvorena do 16. rujna 2018.

Skip to content