Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Ove godine na festivalu Fiumare pripremili smo Vam promociju knjige “Uspomene jednog sumanutog” te izložbu “Pomagala za daleku plovidbu” iz kolekcije Željka Skomeršića.
Knjiga “Uspomene jednog sumanutog “ autobiografski je prikaz različitih priča o plovidbama pomorca Arona Baretića, čija će se promocija održati u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka 31. svibnja 2017. s početkom u 18. 00 sati.
U knjizi se opisuju sjećanja i uspomene na plovidbe po raznim morima svijeta počevši od kadeta sve do kapetana duge plovidbe.
Na ovogodišnjoj izložbi u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka, a kao dio manifestacije FIUMARE 2017, vrijedan kolekcionar Željko Skomeršić predstaviti će  nam niz zanimljivih pomorskih karata.
Osim pomorskih karata na izložbi će biti izložena i pojedina pomagala za rad na kartama, poput navigacijskog šestara, ravnala, te oktanta i sekstanta te određena literatura  pomorske tematike.

Željko Skomeršić rođen je 1952. u Rijeci/Krku. Radni vijek proveo je u hotelskom poduzeću „Zlatni otok“ a nakon 1996. bavi se isključivo brodomodelarstvom. Sada, u mirovini, osnovna preokupacija mu je izrada maketa brodova i kolekcionarstvo pomorskih artefakata.

Skip to content