Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

U travnju ove godine Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka sudjelovao je u istraživanjima arheološkog lokaliteta Fortica u Mrkoplju, koja je provodio Hrvatski restauratorski zavod. Istraživani su ostaci sakralnog objekta romaničkih tlocrtnih karakteristika, crkve ili kapele, koja je vjerojatno najstariji sakralni objekt na području Gorskoga kotara.

Tijekom svibnja i lipnja ove godine Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka proveo je arheološka istraživanja nekropole Grobišće koja se nalazi podno grada Grobnika. Riječ je o nekropoli koja se koristila u dužem vremenskom razdoblju, od željeznog do ranosrednjovjekovnog doba. Ovogodišnji istraženi grobovi s bogatim prilozima pripadaju ranoantičkom razdoblju, a nastavku istraživanja veselimo se i sljedeće godine.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content