Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

9. travnja 2014. 13:00 – 14:00 – Predavanje – Igor Žic: Radiovalovi i Guvernerova Palača

Radio Rijeka. Prvi radio prijenos u Rijeci zbio se 22. rujna 1920. godine kad je Guglielmo Marconi, sa svoje jahte Elettra, na ulazu u riječku luke, prenosio D’Annunzijev govor, kao poruku svijetu. Marconi se obatio Riječanima s balkona guvernerove palače.  (Prvi radio odašiljač na Balkanu proradio je u Zagrebu 1926. godine.)

Drugi radio prijenos u Rijeci uslijedio je tek 21. listopada 1934. godine, kada je  u svečanoj procesiji s 15.000 učesnika prenesen kip Don Bosca, utemeljitelja salezijanaca, iz crkve svetog Vida u salezijansku crkvu svete Marije Pomoćnice. Tom prigodom cijela ceremonija prenosila se preko radija, pa se mogla pratiti i pred crkvom i na današnjem Jadranskom trgu.

Radio stanica Rijeka proradila je 16. rujna 1945. god. u Voloskom, u prizemnici Štangerove ulice br. 9, na valu 349 metara. Prvi direktor bio je Ladislav Grkalić. S obzirom na svoju važnost radio-stanica je potkraj 1945. god. prebačena u Dom kulture na Kozali, gdje je montiran prvo 10 W, a potom i 70 W odašiljač, a uređene su spikerske kabine i studio. Od početka rada radio stanice Rijeka djeluju redakcije na hrvatskom i talijanskom jeziku. U drugoj godini emitiranja zbio se prvi izravni prijenos – otvorenje Mostova bratstva i jedinstva na Riječini (23. listopada 1946.), uz prisustvo predsjednika Josipa Broza i poljskih državnika. Godine 1949. Radio stanica je preseljena u Dom kulture Vladimir Švalba Vid (u Bijeli salon Guvernerova palača), a od 1951. god. smještena je u zgradi Narodne čitaonice na Korzu, gdje je i danas.

1885. 20. veljače. Nadvojvoda Karlo Stjepan prvi put je posjetio Veli Lošinj. Posjećivat će ga punih trideset godina. Dobro je govorio hrvatski jezik, što nije bila rijetkost među Habsburgovcima, jer su učili većinu jezika svojih podanika. 1886. Sagrađen je ljetnikovac nadvojvode Karla Stjepana u Velom Lošinju, u području svetog Petra (Podjavori), na obronku Kalvarije. Građevina je dobila ime Wartsee (Morska kula). Za zalijevanje njegovanog vrta koristila se voda iz bunara iskopanog 1763. godine. 1904. Nadvojvoda Karlo sagradio je sedamdesetmetarsku jahtu u Engleskoj, koju je nazvao Rowansk (Rovanska) po lokalitetu na Lošinju na kojem je imao vilu. Godine 1918. jahtu je kupio u Londonu ugledni znanstvenik Giuglielmo Marconi i preimenovao je u Elettra. S te jahte, dok je bila usidrena u riječkoj luci, išao je prvi radio-prijenos na ovim prostorima, govor Gabriele D’Annunzia.

Guglielmo Marconi (Bologna, 25. travnja 1874. – Rim, 20. srpnja 1937.), talijanski inženjer i fizičar. Jedan od osnivača bežične telegrafije. Od 1896. živio je u Engleskoj, gdje je 1897. patentirao primjenu elektromagnetskih valova za bežičnu telegrafiju. Godine 1901. Marconi je prvi uspio predati radio-signal preko Atlantskog oceana. Godine 1932. upotrijebio je decimetarske radio-valove. Za radove na bežičnoj telegrafiji podijelio je 1909. s Braunom Nobelovu nagradu za fiziku. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država je u pitanju zasluga za izum radija (tj. pripadnosti odgovarajućih patenata) ipak presudio u korist Nikole Tesle.

Skip to content