Sprečavanje sukoba interesa

Sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, 114/22) objavljuje se sljedeća

OBAVIJEST

O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Temeljem članka 80. st. 2. toč. 1. Zakona o javnoj nabavi, POMORSKI I POVIJESNI MUZEJ HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA, kao javni naručitelj objavljuje da ne smije sklapati ugovor o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podugovaratelja odabranom ponuditelju) sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 

  • CONT d.o.o., za ugostiteljstvo i turizam, turistička agencija, Trg Grivica 4, Rijeka, OIB: 98530445324
  • Martin Mayhew, prevoditelj za engleski jezik, Branka Blečića 1, Rijeka, OIB: 36891435103
  • Tamara Mataija, privatni iznajmljivač, Vitomira Širole Paje 2, Rijeka, OIB: 98822279239
  • UPIRi – Udruga privatnih iznajmljivača grada Rijeke, Bogomira Ćikovića Marčeva 5, Rijeka, OIB: 01154168361
  • Obrt za knjigovodstvene usluge “Lukonto”, vl. Kristijan Lukić, Rijeka, Drage Gervaisa 12, OIB: 59717984082
  • Pepica Lukić, sporedno zanimanje, Rijeka, Drage Gervaisa 12, OIB:45808296270
  • GEMMA servis alata j. d. o. o., M. Kontuša 5, Rijeka, OIB: 08915220100
  • V1 Travel Corner j.d.o.o. Bribir, Jargovo 22B, OIB: 16844543680
  • Jana Blažević Marčelja, privatni iznajmljivač, Vitomira Širole Paje 2, Rijeka, OIB:99274741327
  • Okna Capris d.o.o., Spodnje Škofije 247E, Spodnje Škofije, 6281 Škofije, Porezni broj: 11589248, Matični broj: 6514928000

 

U Rijeci, 4. travnja 2024. godine

 

Skip to content