Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

U četvrtak 01. listopada 2015. s početkom u 19:00 u Pedagoškom kabinetu Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka predavanje će održati Ranko Starac.

Tema predavanja je “Ranokršćanska arheološka baština otoka Krka”, slikom i rječju voditelj istraživanja arheolog Ranko Starac predstavit će široj javnosti malo poznate i ključne lokalitete, kao i pojedinačne arheološke nalaze s istraživanja koja su u tijeku posljednjih nekoliko godina. Nakon općeg topografskog i povijesnog uvoda glavnina predavanja odnosi se na prikaz iskopavanja bazilike “Podno Mira” između Jurandvora i Baške, s ostatcima mozaikom prekrivenog poda iz 5. stoljeća. Drugi dio prezentacije odnosi se na istraživanja ranokršćansko-ranobizantskog kompleksa – sakralne građevine i stambeno-rezidencijalnog sklopa u šumi Cickini iznad Malinske.

Skip to content