Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka provodi projekt “Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana” sufinanciranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.
Glavni cilj projekta Mala Barka 2 je očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj pomorske baštine pograničnog područja sjevernog Jadrana kroz turističku valorizaciju na načelima održivog turizma. Uz glavni cilj, Projekt ima sljedeće specifične prekogranične ciljeve:
· katalogizirati i očuvati pomorsku baštinu,
· izgraditi turističku infrastrukturu,
· razviti prekogranični turistički proizvod.
Projekt će na cijelom obalnom dijelu pograničnog područja maksimalno zaštiti postojeću materijalnu i nematerijalnu pomorsku baštinu te ju kroz niz mjera sustavno iskoristiti kako bi se razvio i zaživio zajednički turistički proizvod.

Skip to content