Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka i Centar za kulturu Grada Krka pozivaju Vas na predstavljanje knjige
“ Obitelj Cicuta s Krka u pomorskim bitkama kroz stoljeća ”
Mladena Bastijanića Cicute
u četvrtak, 19. siječnja 2017. godine u 19.00 sati
u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka
Knjigu će predstaviti:
Maja Parentić, ravnateljica Centra za kulturu Grada Krka
dr. sc. Tea Perinčić i dr. sc. Slaven Bertoša, recenzenti
Mladen Bastijanić Cicuta, autor

Skip to content