Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Zbirka varia

Voditelj: mr. sc. Ivana Šarić Žic, kustosica

Zbirka varia sadrži materijalizirane elemente duhovne i društvene kulture te one predmete koji se ne mogu uvrstiti u druge zbirke, što znači da pri uvrštavanju predmeta u Zbirku ni jedan materijal izrade nije bio dominantan u odnosu na funkciju predmeta. U Zbirku su uključeni glazbeni instrumenti (sopile), nakit – detalji za ukrašavanje izrađeni od plemenitih kovina ili drugih materijala (neki predmeti imaju apotropejsko značenje), predmeti za ukrašavanje stambenih prostora, svete slike kao i suveniri. Tu su također i predmeti vezani za pokladne običaje jer je tradicija karnevala i pusnih svečanosti i danas intenzivno prisutna na širem području Liburnije, Kastavšćine i Grobinšćine. Predmeti su elementi luperkalijskih i saturnalijskih pokladnih običaja (maska i oprema zvončara: krabujosnica, bačuka, kopice, kumarak).

Skip to content