Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Zbirka oružja, vojnog pribora i militarije

Voditelj: Ivo Mileusnić, kustos

Zbirka oružja, vojnog pribora i militarije sastoji se od hladnog i vatrenog oružja (navalno i obrambeno tj. zaštitno), vojnog pribora i militarije nastalih od 13. do 20 stoljeća. Zbirka broji 295 predmeta. Svi predmeti su invetirani i digitalizirani te uneseni u bazu računalnog programa M++.
Građa se prikuplja darom i otkupom. Prvenstveno je riječ o oružju i opremi koja se koristi na europskom i lokalnom području, ali su zastupljeni i primjerci oružja s drugih kontinenata (Južna Amerika, Azija, Afrika) koji su u Zbirku prispjeli, najviše u vrijeme formiranja, kao dar građana, naročito pomoraca.
Začeci Zbirke oružja sežu u same početke muzejske djelatnosti u Rijeci, a prvi poznati podatak o nabavi oružja za muzejsku zbirku datira iz 1888. godine kada je riječki Magistrat nabavio antičku oštricu mača i jedan sklop puške kremenjače.
Oružje u Zbirci obuhvaća vremenski raspon od 13. do 20. stoljeća, s tipičnim primjercima oružja koji su manje ili više karakteristični za pojedino razdoblje, premda su se poneki, u nešto modificiranim oblicima, održali i do najnovijeg vremena. Spomenut ćemo samo neke, poput mača iz 13./14. st., zatim talijanski mač iz 16. stoljeća, venecijanski, zvan schiavona i njemački mač za probijanje pancirnih košulja iz 17. stoljeća, pa vojničke i časničke mačeve, paradne mačeve austrijskih činovnika iz 19. stoljeća, konjaničke i pješačke sablje iz 18. i 19. stoljeća, austrijske, njemačke, francuske paradne sablje uz odoru hrvatsko–ugarskih magnata te sablje hrvatskih Iliraca, osmanske krivošije, pa i ruske kozačke sablje.
Od oružja na motki zastupljeni su: koplje iz 16. stoljeća, helebarde iz 16./17. stoljeća iz Venecije, ukrasne helebarde iz 18./19. stoljeća, njemačka korzeka nastala oko 1525. godine, razne bojne sjekire orijentalnog podrijetla, buzdovan višeperac iz 16./17. stoljeća.
Posebno treba spomenuti tursko oružje (jatagane i kubure) koje se sa širenjem Osmanlijskog Carstva udomaćilo u svim zemljama Balkanskog poluotoka. To je oružje izrađivano u Albaniji, Prizrenu, Hercegovini, na obalnom području između Kotora i Soluna. Upravo ono privlači ljepotom svoje izrade, osobito kad su ukrasi izvedeni srebrenom i pozlaćenom žicom, a drveni dijelovi okovani dekorativno izrađenim aplikacijama.
Od vatrenoga oružja zastupljeni su mali mužari (17. st.) te puške na kremen s utvrda i brodova iz 17./18. stoljeća, brodski top, topovi različitih veličina s prednjim punjenjem cijevi i paljenjem pomoću fitilja. Topovi su najvećim dijelom izloženi na otvorenom, pred zgradom Muzeja i na Trsatskoj gradini.
Dobro su zastupljene vojničke puške kremenjače iz 18. stoljeća, talijanskog, francuskog, njemačkog, bosanskog, albansko–makedonskog podrijetla, te puške na kapislu i lovačke puške na kapislu iz 19. stoljeća (Francuska, Češka, Austrija), razni pištolji na kremen i kapislu, albanskog, kavkaskog i belgijskog podrijetla.
Predmeti Zbirke su izlagani u više navrata; prvi puta 1948. – 1956. godine, zatim 1956. – 1969. godine te 1977. – 1991. godine. Od 2005. godine 140 predmeta iz Zbirke je izloženo u okviru stalnog postava kao studijska zbirka. Autor studijskog postava je Danijel Patafta, bivši kustos Zbirke. Neizloženo oružje, vojna oprema i militarije pohranjeni su u čuvaonicama Muzeja u adekvatnim mikroklimatskim uvjetima te se nad njima vrši redovna kontrola, a prema potrebi konzervacija i restauracija predmeta.

Skip to content