Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Zbirka odlikovanja i značaka

Voditelj: Ivo Mileusnić, kustos

Zbirka odlikovanja i značaka nalazi se u sklopu Kulturno – povijesnog odjela Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci. Prema reviziji iz 2005. godine zbirka sadrži 498 komada odlikovanja i značaka. Do danas je kroz računalni program M++ inventirano 128 predmeta. Materijal je pohranjen u odgovarajućim uvjetima unutar čuvaonice Kulturno – povijesnog odjela. U cilju čuvanja i zaštite zbirke provodi se redovita preventivna zaštita kojoj prethodi vizualizacija fundusa Zbirke odlikovanja i značaka.
Fond zbirke temelji se na materijalu naslijeđenom od negdašnjeg Musea Civica i Gradskog muzeja Sušak, gdje je pribavljan pretežito darovanjima. Ostali materijal sačinjavaju predmeti prikupljeni od strane bivših muzeja Hrvatskog Primorja i Narodnog muzeja u Rijeci čiji je slijednik današnji Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja u Rijeci. Ukupan materijal zbirke tako sačinjavaju razni tipovi odlikovanja, medalja i spomenica iz razdoblja druge polovice 19. i 20. stoljeća, kao vidljiva priznanja za zasluge učinjene narodu, državi, društvu, vladaru ili pak za osobnu hrabrost, zalaganje i doprinos, podijeljena na ratne i mirnodopske, za vojne i građanske usluge. Prema pripadnosti zbirka sadrži odlikovanja i značke Austrije (Austro – Ugarske), Crne Gore, Srbije, zatim Kraljevine SHS (Kraljevine Jugoslavije), tzv. NDH i poslijeratne SFRJ.
U ovoj zbirci se nalaze predmeti koji su izuzetno značajni za proučavanje regionalne i opće nacionalne povijesti. Raznovrsnost materijala Zbirke odlikovanja i značaka u prvom redu predočuje nam dinamičnost političke i kulturne povijesti, a na jednak način svjedoči o gospodarskom razvoju i značaju Rijeke te njoj gravitirajućeg područja.

Skip to content