Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Zbirka navigacijskih instrumenata i brodske opreme

Voditelj: mr.sc. Nikša Mendeš, muzejski savjetnik

Građa koju ova Zbirka okuplja veoma je raznorodna, a čine je precizni navigacijski instrumenti i brodska oprema.
Zbirka navigacijskih instrumenata i brodske opreme sadrži 780 predmeta koji su inventirani, digitalizirani i uneseni u računalnu bazu podataka M++.
Od navigacijskih instrumenata koji su se upotrebljavali uglavnom na jedrenjacima i parobrodima, a svrha im je bila praćenja položaja broda i smjera plovidbe, ističemo sekstante i oktante, kompase, dromoskope, kronometre, krug refleksije, satove u radiokabini, ruže vjetrova, nautička ravnala i kutomjere, globuse, navigacijske karte, smjerne ploče. Među navigacijskim se instrumentima posebno ističe cjelina sekstanata i oktanata, njih dvadeset i osam, od kojih najstariji primjerci potječu iz druge polovice 18. stoljeća.
Brodska je oprema sastavni dio građe broda, bilo da je posebno ugrađivana bilo da je dio palubne opreme. Posebno su zanimljiva brodska zvona, bacači konopa, brodski hladnjaci, brodski štednjaci, brzinomjeri, dubinomjeri, ferali, koloturnici, kormila, lafeti, baterijske lampe, pojasevi, sidra, pulene, škrinje, brodski top.
Instrumenti i oprema izrađeni su pretežno od drva, ali i od metala (željezo, mesing, srebro, čelik itd.), konopa, tekstila i dr.
Manji dio građe izložen je za posjetioce u izložbenom prostoru muzeja. Veći dio građe nalazi se u čuvaonici odjela. Na najugroženijim predmetima (pulene) provedeni su konzervatorsko – restauratorski postupci, dok se redovito održavanje instrumenata i ostale opreme provodi u muzejskoj radionici.
Zbirka navigacijskih instrumenata i brodske opreme vrijedna je po svom sadržaju kao dio pomorske i gospodarske prošlosti ovog kraja. Osobito se to odnosi na navigacijske instrumente koji su pripadali pomorcima posljednjih jedrenjaka i parobroda, a također i na sastavne dijelove opreme pojedinih brodova, čije su matične luke bile na Kvarneru i Hrvatskom primorju.

Skip to content