Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Zbirka keramike

Ms Ivana Šarić Žic, MA, curator

Zbirka keramike Etnografskog odjela zbir je tipološki različitih proizvoda nastalih na ručnom i nožnom lončarskom kolu. Okuplja posude za pripremu, posluživanje i konzumiranje hrane (lonci, padele, čripnje, zdjele, kikarice) kao i posude za pohranu i čuvanje namirnica i tekućine (vrčevi, keramičke boce, bukalete, pehari za vino, žare za držanje vode…).
Veći je broj predmeta iz Raklja (Istra), Kompolja (Lika) i Ribnice (Slovenija), mjesta značajne lončarske tradicije u kojima su postojali izvori zemlje za izradu kvalitetne keramike. Tzv. ognjišna keramika domaćeg je podrijetla, dok je ona ocakljena uglavnom uvezena. Keramičke boce kopnenim su trgovačkim putevima dolazile iz Italije, dok su žare sredozemne provenijencije i donosili su ih pomorci. Uz opisani tip keramičkih proizvoda, kao zasebna tema ističu se keramičke fućkalice u koje se ulijeva voda (fišćeti), u obliku ptica, vrčića, konjića s jahačem ili bez njega. To su omiljene dječje igračke, no upotrebljavaju se i u glazbi za postizanje osobitih efekata.
Zbirka keramike, osim što jasno ocrtava lokalnu tipologiju posuđa koje se koristilo u pripremi hrane, svjedoči i o značaju trgovačkih razmjena, često potaknutih migracijama stanovništva. Lokalno je stanovništvo na različitim sajmovima kupovalo proizvode iz okolnih keramičarskih centara Like i Istre, no također su keramički proizvodi donošeni iz drugih mediteranskih zemalja poput Italije i Francuske čime se opisana tipologija može sagledati u širem kulturnom kontekstu.
Manji dio predmeta koji čine Zbirku keramike datira s kraja 19. i početka 20. stoljeća, dok većina građe potječe iz druge polovine 20. stoljeća. Zbirka je u potpunosti inventarizirana i unesena u računalnu bazu podataka te sadrži 772 predmet. Građa je relativno dobro očuvana te pohranjena u muzejskim čuvaonicama s kontroliranim mikroklimatskim uvjetima.

Skip to content