Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Zbirka Guvernerova palača

Voditelj: Tamara Mataija, kustosica

Zbirka Guvernerova palača je zbirka koja prikuplja, čuva, obrađuje i prezentira građu koja dokumentira nastanak, gradnju, svakodnevni i protokolarni život u Palači u kojoj je od 1947. godine smješten Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka. Palaču je 1896. godine za potrebe kraljeva namjesnika sagradio mađarski arhitekt Alajos Hauszmann. Rješenjem Ministarstva kulture RH Guvernerova palača je nepokretni spomenik kulture pod zaštitom. Zbirka je formirana 1965. godine . Broji ukupno 314 predmeta koji su inventirani i uneseni u računalnu bazu podataka M++.
Zbirka je organizirana u tri cjeline. Prva cjelina obuhvaća arhitekturu ili nepokretne dijelove i u njoj se okupljaju predmeti koji dokumentiraju urbanističko i arhitektonsko planiranje građenja i samu gradnju, fotografije i drugi predmeti koji dokumentiraju izgled građevine kroz vrijeme, zatim fotografije i slični dokumenti o arhitektonskoj plastici u eksterijeru i interijeru, dokumenti o arhitektonskim intervencijama i intervencijama na nepokretnim dijelovima sve dok zgrada nije postala sjedište Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja.
Drugu cjelinu čini oprema ili pokretni dijelovi, odnosno predmeti koji su izvorno bili dio ambijenta Guvernerove palače (rasvjetna tijela, namještaj, sitni inventar itd.).
Treću skupinu sačinjavaju dokumenti koji govore o svakodnevnom životu Palače odnosno ljudi koji su u njoj živjeli i radili.
Dio predmeta izložen je u stalnom postavu. Ostali predmeti zaštićeni su bezkiselinskim materijalima, i čuvaju se u depoima s kontroliranim mikroklimatskim uvjetima. Predmeti iz zbirke važni su kao sveobuhvatno (ukus, kultura, politička moć..) svjedočanstvo jednog vremena.

Skip to content