Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Upravno vijeće

Obavijest o mogućnosti neposrednog uvida/prisustvovanja sjednicama Upravnog vijeća
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.
Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka može se podnijeti po objavi dnevnog reda Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na mrežnim stranicama, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 48 sati prije početka sjednice.
Podnositelj zahtjeva će o načinu na koji je riješen njegov zahtjev biti obaviješten najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.
Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na e-mail: uprava[at]ppmhp.hr na sljedećim obrascima:

 

4. poziv na Upravno vijeće – 4. poziv
 

3. poziv na Upravno vijeće – 3. poziv
odluke Upravnog vijeća 3. sjednice – pdf
zapisnik s 3. sjednice Muzejskog vijeća – pdf
 

2. poziv na Upravno vijeće – 2. poziv
odluke Upravnog vijeća 2. sjednice – pdf
zapisnik s 2. sjednice Muzejskog vijeća – pdf
 

1. poziv na Upravno vijeće – 1. poziv
odluke Upravnog vijeća 1. sjednice – pdf
zapisnik s 1. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

 

Pozive, zapisnike i odluke prethodnih saziva Upravnog vijeća Muzeja možete pogledati ovdje.

Skip to content