Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Srednjovjekovna zbirka

Voditelj: Jasna Ujčić Grudenić, viša kustosica

Nukleus današnje srednjovjekovne zbirke formira se krajem šezdesetih godina prošlog stoljeća. Sustavnim terensko – istraživačkim radom, posebno na području Vinodola, zbirka se uvelike upotpunjuje. Većinu građe predstavljaju predmeti sa starohrvatskih nekropola (nakit i dijelovi nošnje, uporabni predmeti, predmeti od kosti i roga, oružje), a najveći dio predmeta potječe s nekropole Stranče – Gorica u Vinodolu. Inventar pripada novodoseljenom stanovništvu, te dokazuje da su Hrvati u 9. stoljeću na ovom prostoru već bili starosjedioci. Raznolikost i bogatstvo predmeta istodobno svjedoči o gospodarskoj moći ove populacije koja uspostavlja kontakte sa širim europskim okruženjem, a opet pokazuje jasne kulturne veze koje ovaj prostor vezuju i snažno uključuju u korpus ranosrednjovjekovne hrvatske države.

Skip to content