Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Ranonovovjekovna zbirka

Voditelj: Jasna Ujčić Grudenić, viša kustosica

Ranonovovjekovna zbirka sastoji se od arheološkog materijala koji je sakupljen arheološkim i hidroarheološkim istraživanjima Muzeja od sredine prošlog stoljeća do danas, te se konstantno nadopunjuje novim istraživanjima. Građa pripada razdoblju od početka 15. stoljeća do kraja 18. stoljeća, upotpunjuje nam sliku života ljudi u ranom novom vijeku na našem prostoru, govori o gospodarskom i političkom životu te kontaktima i vezama s okolnim prostorom. Prikupljena je arheološkim istraživanjima na lokalitetima Primorsko – goranske županije: Stari grad u Rijeci, Bakar – Kaštel, Klana – Gradina, Krk – Omišalj, Cres – Osor, Mali lošinj – Čikat, Glavotok – Mala Jana i drugi. To su predmeti iz svakodnevnog života izrađeni od keramike, stakla, metala i kosti, a najvećim dijelom stolno glazirano posuđe.