Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Arheološka radionica

mali-arheolozi1

MALI ARHEOLOZI

Uzrast: 4-6 godina
Trajanje: 90 minuta
Kontakt: Andrea 051/213 578 ili cudotvornica[at]ppmhp.hr

Na ovoj edukativnoj tematskoj radionici djeci će se kroz igru i praktičan rad približiti arheološka iskopavanja i istraživanja. Aktivnosti su podijeljene u četiri dijela:

  1. dio: arheološko iskopavanje – djeca će u malom pješčaniku plastičnim lopaticama i kistovima iskopavati ulomke keramike. Osim keramike u pijesak će se postaviti i neki drugačiji – vrijedniji predmet kako bi djeca bila upoznata s pojmom posebnog nalaza.
  2. dio: arheološka terenska dokumantacija – na prethodno izrađenom planu nalazišta s ucrtanom kvadratnom mrežom ucrtavat će se mjesto pronalaska predmeta te upisivati u Popis nalaza i Popis posebnih nalaza.
  3. dio: rad u arheološkoj radionici – djeca će grupirati ulomke keramike prema bojama,  te ih ljepiti ljepljivom trakom (svaka posuda biti će obojana drugom bojom kako bi djeca mogla lakše prepoznati cjeline).
  4. dio: arheološki crtež – nakon ljepljenja, djeca će crtati posude, a na kraju radionice mogu crteže i popise nalaza ponijeti sa sobom.
Skip to content