Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pravilnici

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije – URL

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru – URL

Izmjene Poslovnika o radu Upravnog vijeca – pdf

Poslovnik o radu muzejskog vijeća PPMHP-a – pdf

Pravilnik o zaštiti muzejske građe – pdf

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka – pdf

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi – pdf

Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba – pdf

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u muzejskoj struci – pdf

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije – pdf

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske – html

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – pdf

Pravilnik o radu Muzeja – pdf

Pravilnik o zaštiti od požara – doc

Pravilnik o nagrađivanju – pdf

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj – pdf

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske – pdf

Pravilnik o davanju na privremeno ili povremeno korištenje muzejskih prostora i visini naknade – pdf prilog 1 – cjenik prilog 2 – zahtjev

Pravilnik o uvidu u muzejsku građu i dokumentaciju – pdf

Poslovnik o radu Stručnog vijeća – pdf

Izjava o politici skupljanja građe – pdf

Obrazac zahtjeva za identifikaciju i ekspertizu – doc

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe – pdf

Uvjeti i protokol o načinu i uvjetima obavljanja ekspertiza – pdf

Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda – pdf

Pravilnik o korištenju poslovne kartice – pdf

Pravilnik o korištenju službenih mobitela i informatičke opreme – pdf

Procedura evidentiranja muzejske građe – pdf

 

 

Skip to content