Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Prapovijesna zbirka

Voditelj: Ranko Starac, kustos

Prapovijesna zbirka, čiji počeci sežu u drugu polovicu 19. stoljeća broji 1775 inventiranih predmeta (revizija 2005.) i čuva građu od razdoblja mezolitika do konca željeznog doba otkrivenu na području Rijeke i okolice. Nalazi mezolitika potječu sa područja Kastavštine. Manjim brojem predmeta zastupljen je mlađi neolitik i eneolitik, a brojnije brončanodobne predmete u zbirci čine nalazi sa gradina i pećinskih lokaliteta s područja djelovanja Muzeja te pojedinačne ostave kasnobrončanog doba (zbirka profesora Belaria de Lengyela). Fond željeznodobnog inventara zastupljen je ponajviše arheološkom građom iz Kastva (Mišinac) i Grobnika (Grobišće), grada Krka i sporadičnih nalaza iz same Rijeke. Razvoj ove zbirke temelji se, prvenstveno, na zacrtanom projektu: sustavna arheološka istraživanja odabranih gradinskih lokaliteta s područja Hrvatskog primorja. Na građi se u cilju čuvanja provodi redovita preventivna zaštita te odabir predmeta za konzervatorsko – restauratorske zahvate. Svojstva kulturnog dobra prapovijesne zbirke sadržana su u karakteru građe kroz koju se zorno predočuje kontinuiran proces prepletanja kulturnih i antropoloških utjecaja na trasi komunikacija između mediteranskog svijeta i predalpskog kontinentalnog zaleđa.

Skip to content