Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Povijesna zbirka

Voditelj: dr.sc. Tea Mayhew, kustosica

Povijesna zbirka obuhvaća predmete vezane za područje grada Rijeke i riječko zaleđe, otoke, područje tzv. Hrvatskog primorja nastalih u razdoblju od kasnog srednjeg vijeka do bliske povijesti (20.st.) razvrstanih u sljedeće podzbirke:

  1. Dokumentarna (rukopisni i tiskani), (papir, pergamena, kamen) dokumenti koji obuhvaćaju: administrativne spise iz raznih razdoblja povijesti i uprava u Rijeci i široj regiji (dopisi, propisi, naredbe, uredbe, rješenja, dodijele privilegija, građanskog statusa, sudski spisi, dozvole, osobni dokumenti itd.); demografski i statistički podaci o Rijeci i široj regiji (kretanje stanovništva, popisi, propisi vezani uz prevenciju bolesti i epidemije, migracije i sl.); spisi za gospodarsku povijest grada i regije (npr. dozvole obavljanja obrta, rješenje za obavljanje raznih gospodarskih aktivnosti, zalagaonica, banaka, oglasi, razvoj prometa i prometne povezanosti, uključujući i planove luka, cesta i željeznica, željezničkih i autobusnih stanica, regulacije prometa, spisi o gradnji i investicijama, spis raznih trgovina, restorana, hotela, manufaktura itd. uključujući i promotivni materijal i cjenike itd.); spisi iz političkog života (pamfleti, proglasi, plakati, izresci iz novina i časopisa ili zasebni novinska izdanja vezana uz političke aktivnosti pojedinaca i organizacija, dokumenti vezani uz političke režime uključujući slike, zastave i trodimenzionalne prigodne darove i priznanja s političkim konotacijama); spisi iz društvenog i kulturnog života Rijeke i okolice (kazalište, udruženja, organizacije, školstvo, druženja, kulturna događanja, diplome o osobnim napredovanjima, epitafi, osobne stvari kao dnevnici, spomenari, molitvice, pisma itd.). (Obrađenih u M++ 1240 jedinica; ukupan broj predmeta u Zbirci je oko 2500 predmeta)
  2. Heraldička zbirka obuhvaća prikaze grbova (na raznim materijalima, uključujući i replike) obitelji; prikaze grbova Rijeke, Riječkog gubernija, pokrajine i gradova i mjesta u Riječkoj regiji; grbovnice (dodijele grbova i plemićkih statusa pojedincima, obiteljima) i prikazi rodoslovlja; dodijele grbova gradovima, administrativnim jedinicama u Riječkoj široj okolici tijekom raznih političkih uprava. (Obrađenih u M++ 25 jedinica; pretpostavka da ima oko 100 predmeta)
  3. Sfragistička zbirka obuhvaća pečate korištene tijekom raznih političkih uprava u Rijeci i njenoj regiji (gradska, pokrajinska uprava i sl.); pečate institucija; pečate organizacija i pojedinaca (društava, udruženja, obrtnika, poduzeća itd.); osobne pečate. (obrađenih u M++ 20 jedinica; pretpostavka da ima oko 100 predmeta)

Predmeti su pohranjeni u skladu s propisima u kontroliranim mikroklimatskim uvjetima, u ladicama (pisani dokumenti), ormarima depoa i lapidariju muzeja. Uzimajući u obzir brojnost navedenih dokumenata, grbova, grbovnica i pečata, njihovu raznolikost, stupanj očuvanosti te osobito važnost kao izvora za svako daljnje proučavanje povijesti Rijeke i njene regije povijesna zbirka zadovoljava sve kriterije pokretnog kulturnog dobra.

no images were found

Skip to content