Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, u sklopu europskog projekta Mala barka 2 koji se kao dio programa prekogranične suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska za razdoblje 2014. – 2020. provodi s ciljem očuvanja materijalne i nematerijalne pomorske baštine, aktivno istražuje i popisuje pomorsku baštinu na području Primorsko-goranske županije.

Ovim putem pozivaju se svi građani i turisti koji žele pridonijeti prikupljanju podataka o pomorskoj baštini lokalnih zajednica na prostoru Primorsko-goranske županije da ispune sljedeći obrazac te da na taj način pomognu u njenom trajnom očuvanju od zaborava i nestajanja.

Prikupljeni podaci stručno će se obraditi i integrirati u jedinstvenu bazu pomorske baštine sjevernog Jadrana te će se koristiti za izradu virtualnog muzeja mora. Pored toga, najvrijedniji primjerci materijalne i nematerijalne pomorske baštine, prema stručnoj procjeni, bit će predloženi za zaštitu i upis u Hrvatski registar kulturnih dobara.

Skip to content