Koncert Gernota Sϋβmutha na Kresnikovoj violini

U subotu, 22. veljače 2020. godine će se u 12 sati u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka održati koncert na violini Franje Kresnika, umjetnika i znanstvenika koji se prije stotinjak godina više nego itko prije ili poslije približio nenadmašnom misteriju gradnje Stradivarijevih i Guarnerijevih violina.
Osim što su skladno oblikovane, Kresnikove violine krasi i iznimna akustička kvaliteta te bi njihovo predstavljanje bilo nepotpuno kada bismo ostali uskraćeni za ljepotu njihova zvuka. Riječkoj će publici Kresnikovu violinu predstaviti Gernot Süßmuth na koncertu u sklopu izložbe Violinom iznad granica / Stradivari u Rijeci – Kresnik i Cremona, koja je dio projekta Europske prijestolnice kulture, programskog pravca Doba moći.
Simbolično, ovim koncertom zaokružujemo i Kresnikov europski put s najvažnijim postajama – Rijekom, Cremonom i Berlinom – ovjenčan nagradama i priznanjima.
Renomirani njemački violinist iz Berlina nastupao je u Hrvatskoj više puta. Čest je gost festivala Samoborska glazbena jesen, gdje je 2015. imao priliku prvi put vidjeti i isprobati Kresnikovu violinu izloženu u sklopu Festivala. Oduševljen violinom, nastupio je upravo s njom!
Gernot Süßmuth je violinist koji je svoju glazbenu karijeru započeo rano. Sa samo devet godina prvi put nastupa kao solist pred orkestrom. Danas je umjetnički ravnatelj Komornog orkestra Europske unije, a koncertne turneje odvele su ga kao dirigenta i solista ovog ansambla kroz Njemačku, u zemlje Srednje i Južne Amerike i Englesku. Nekoliko je godina bio posvećen odgoju mladih glazbenih talenata na konzervatorijima u Berlinu i Weimaru, a 2004. godine postao je počasni profesor na Glazbenoj akademiji “Franz Liszt” Weimar.


Sabato 22 febbraio 2020, alle ore 12, presso il Museo storico e della marineria del litorale croato di Fiume si terrà un concerto per violino, realizzato dal Dr. Franjo Kresnik, artista e scienziato che un centinaio di anni fa si avvicinò ,come nessun’altro prima e dopo di lui, al mistero insuperabile della costruzione dei violini Stradivari e Guarneri.
Accanto all’armonia delle forme, i violini di Kresnik possiedono un’eccezionale qualità acustica e non renderemmo loro merito se presentandoli si prescindesse dalla bellezza del loro suono. Il violino di Kresnik sarà presentato al pubblico di Fiume da Gernot Süßmuth in un concerto che si svolgerà nell’ambito della mostra Violini oltre i confini/ Stradivari a Rijeka – Kresnik e Cremona, che è parte del progetto Capitale europea della cultura – indirizzo programmatico Doba moći (l’Età del potere)
Con questo concerto ripercorriamo simbolicamente il viaggio europeo di Kresnik, da Fiume a Berlino passando per Cremona, costellato da premi e riconoscimenti.
Lo stimato violinista tedesco di Berlino si è esibito più volte in Croazia. È spesso ospite del Festival Autunno in musica di Samobor, dove nel 2015 ha avuto per la prima volta l’opportunità di vedere e provare un violino di Kresnik, esposto nell’ambito del Festival. Entusiasta del violino, lo ha suonato nella sua esibizione!
Gernot Süßmuth è un violinista che ha visto iniziare la propria carriera musicale molto presto. A soli nove anni si è esibito per la prima volta come solista, prima di un’orchestra. Oggi è direttore artistico dell’Orchestra da camera dell’Unione Europea, e le sue tournée lo hanno portato in qualità di direttore e solista di questo ensemble in Germania, nei paesi dell’America centrale e meridionale e in Inghilterra. Per diversi anni si è dedicato alla formazione di giovani talenti musicali nei conservatori di Berlino e Weimar, e nel 2004 è diventato professore onorario all’Accademia di musica “Franz Liszt” di Weimar.
L’ingresso al concerto è libero.

Ostale objave

Danuncijada na otoku Krku

Danuncijada na otoku Krku

organizatori: Udruga antifašističkih boraca i antifašista otoka Krka i Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka autori: Tvrtko Božić, Tea Perinčić otvorenje izložbe: petak 11. studenog 2022. u 19 sati u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja...

Pročitajte više
Skip to content