Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

U Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka (PPMHP) danas je, 15. siječnja 2019., održana  Osnivačka skupština Građanskog muzejskog vijeća. PPMHP je time postao prvi muzej u Hrvatskoj koji je započeo s procesima direktnog uključivanja zajednice u rad muzeja te njegove demokratizacije.

Vijeće se osnovalo u sklopu provođenja projekta Muzej budućnosti – Građansko muzejsko vijeće kao model sudioničkog upravljanja Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. (prioritetna osi 4. Dobro upravljanje) koji je usmjeren na razvoj dobrog upravljanja u kulturi jačanjem suradnje organizacija civilnog društva i javnog sektora.

Projekt provodi PPMHP u suradnji s petero partnera Udrugom Žmergo, Kreativnim kolektivom Kombinat, Centrom za poticanje darovitosti, Udrugom slijepih Primorsko-goranske županije te Maticom umirovljenika Grada Rijeke, s ciljem poticanja zaposlenika Muzeja, jedinica lokalne i regionalne samouprave te organizacija civilnog društva na suradnju, uzajamno jačanje kapaciteta, umrežavanje te razvijanje inovativnog modela sudioničkog upravljanja u kulturi.

Aktivnosti projekta uključuju provedbu niza edukacija namijenjenih jačanju kapaciteta civilnog i javnog sektora za sudioničkog upravljanje te osnivanje Građanskog muzejskog vijeća kao instrumenta demokratizacije Muzeja – platforme koja će organizacijama civilnog društva te širem građanstvu omogućiti da se uključi i sukladno svojim potrebama usmjerava djelatnost muzeja.

Sastavljeno od 15 članova (članova partnerskih udruga, zaposlenika Muzeja i zaposlenika Primorsko-goranske županije kao osnivača Muzeja), Građansko muzejsko vijeće bit će zaduženo za osluškivanje i posredovanje potreba lokalne zajednice prema muzejskim djelatnicima te za kreiranje minimalno jednog muzejskog programa godišnje. Nadalje, Vijeće će se brinuti i za prvu Civilnu zbirku muzejskih predmeta – riječ je o zbirci čiji će kustos biti zajednica pa će građani predlagati i odabiratii predmete iz njihove svakodnevice za koje smatraju da posjeduju vrijednost i identitetski potencijal postati baštinom u budućnosti. Dijalog Vijeća sa širom zajednicom biti će olakšan uspostavom interaktivne online platforme za komunikaciju te uključivanje svih zainteresiranih građana.

Građansko muzejsko vijeće nastavit će djelovati i nakon završetka projekta, i to svake godine u novom sazivu sačinjenom od udruga, ali i zainteresiranih građana prijavljenih na javni poziv Muzeja.

Projektom će se provoditi i aktivnosti senzibiliziranja građanstva o potrebi i načinu njihova uključivanja u procese donošenja odluka u lokalnoj zajednici te o dugoročnim učincima spomenutog pristupa. A dugoročni učinci očituju se u pokretanju čitavog niza pozitivnih društvenih promjena, od povećanog pristupa građana sadržajima u kulturi do paradigmatskog pomaka građanina korisnika u građanina (su)kreatora kulture.

Trajanje projekta: 29.10.2018. – 29.6.2020.

Ukupan budžet projekta: 742.896,03 HRK

Projekt je sufinanciran od strane Europske unije u ukupnom iznosu, odnosno 100%.

Kontakt osoba projekta: Vana Gović, viša kustosica, vana@ppmhp.hr

Važni linkovi: www.strukturnifondovi.hr  www.esf.hr

Skip to content