Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Potaknuta stvarnošću u kojoj živimo tema ovogodišnje Noći muzeja je Zadaće muzeja u uvjetima kriza. Naglasak je na zajedništvu, suradnji i solidarnosti ne samo u brizi za baštinu već i u brizi za druge, najugroženije i najpogođenije krizom. Zadaća muzeja u kriznim situacijama je da baštinu koju čuva stavi u funkciju ukazivanja na one ljudske i civilizacijske vrijednosti koje nam mogu pomoći da krizu prevladamo, a to su, između ostalog, briga za drugoga, požrtvovnost, odgovornost, solidarnost, zajedništvo i dijalog. No, danas nije dovoljno da Muzeji na te vrijednosti samo ukazuju, nužno je da se u svojem radu tim vrijednostima i vode što na svom primjeru Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka pokazuje suradnjom s Građanskim muzejskim vijećem koje je Muzej osnovao 2019. i koje čine pet udruga civilnog društva.
U nadi da ćemo se iduće godine ponovno vidjeti u mnoštvu u kojem smo se svake godine viđali u našem muzeju, ove godine, poštujući epidemiološke mjere, pozivamo naše sugrađane i posjetitelje da Noć muzeja provedu u svom domu uz Kanal RI i Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka prateći prigodnu emisiju Muzej u zajednici koja će se emitirati 29. siječnja 2021. u 20.30 sati.
Emisija će biti prilagođena gluhim i nagluhim osobama te prevedena na hrvatski znakovni jezik.
U emisiji Muzej u zajednici zajednički rad i brigu o baštini, uz djelatnike muzeja i polaznike muzejske dramske radionice Dramci iz Guvera, predstavit će Udruga gluhih i nagluhih Primorsko-goranske županije, Udruga u kulturi „Stol“ iz Kraljevice, Udruga za pomoć ovisnicima „Vida“ iz Rijeke, Udruga Specijalne policije iz Domovinskog rata „Ajkula“ te članovi Kreativnog kolektiva Kombinat.
Oni će, osobnim iskustvima u formi kratkih reportaža – ukazati na primjere kvalitetnog, osmišljenog i kontinuiranog sudjelovanja u brizi za baštinu i uključenosti u rad institucija koje se bave baštinom – njezinom valorizacijom, interpretacijom i njezinim čuvanjem.
Istovremeno, ukazat ćemo i na povijesne primjere nošenja s kriznim situacijama kroz zajedništvo, suradnju, brigu za drugoga, odgovornost i solidarnost.
Emisija je snimana u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka i njegovim dislociranim zbirkama u Lipi, Kraljevici i Kastvu u kojem je, u Muzejskoj zbirci Kastavštine, ovim povodom otvorena izložba Kastavski slikopisni lapidarij autora fotografija Branka Janija Kukurina.

Nakon emisije na KanaluRi, krećemo sa našim video sadržajem:

Ako ste propustili, pogledajte 🙂

Skip to content